Fakulta psychológie

Mgr. et Mgr. Daniela Mitríková

Funkcia: Interná doktorandka

Pracovisko: Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 1.05