Fakulta psychológie

Mgr. et Mgr. Daniela Mitríková, PhD.

Funkcia: Odborná asistentka

Pracovisko: Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 1.05
Tel: +421 2 4820 8890

E-mail: daniela.mitrikova@paneurouni.com