Fakulta psychológie

Mgr. et Mgr. Eva Klanduchová, PhD.

Funkcia: Odborná asistentka

Pracovisko: Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 1.05
Tel: +421 2 4820 8890

E-mail: eva.klanduchova@paneurouni.com