Fakulta psychológie

Mgr. et Mgr. Eva Klanduchová

Funkcia: Interná doktorandka

Pracovisko: Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 1.05