Fakulta psychológie

Mgr. Ing. Ľudmila Paneková

Funkcia: Externá doktorandka

Pracovisko: Ústav klinickej psychológie