Fakulta psychológie

Mgr. Radovan Kyrinovič

Funkcia: Externý doktorand - prerušené štúdium

Pracovisko: Ústav školskej a pracovnej psychológie