Fakulta psychológie

Mgr. Silvia Majerčáková Albertová, PhD., M.A.

Funkcia: Odborná asistentka

Pracovisko: Ústav školskej a pracovnej psychológie

Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: silvia.albertova@paneurouni.com