Fakulta psychológie

Mgr. Veronika Chlebcová

Funkcia: Interná doktorandka

Pracovisko: Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 2.28
E-mail: veronika.chlebcova@paneurouni.com