Fakulta psychológie

MUDr. Radomír Durďák

Funkcia: Externý doktorand

Pracovisko: Ústav školskej a pracovnej psychológie