Fakulta psychológie

PhDr. Beáta Dvorská, PhD.

Funkcia: Odborná asistentka

Pracovisko: Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 0.08-1
Tel: +421 2 4820 8873

E-mail: beata.dopjerova@paneurouni.com