Fakulta psychológie

PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

Funkcia: Odborná asistentka

Pracovisko: Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 0.08-1
Tel: +421 2 4820 8873

E-mail: henrieta.rolkova@paneurouni.com


Roľková