Fakulta psychológie

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Funkcia: Prodekanka pre pedagogickú činnosť

Pracovisko: Dekanát

Miestnosť 2.17
Tel: +421 2 4820 8863

E-mail: katarina.hennelova@paneurouni.com