Fakulta psychológie

PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: dusan.fabik@paneurouni.com