Fakulta psychológie

PhDr. Zuzana Kamendy, PhD.

Pracovisko: Ústav klinickej psychológie

E-mail: zuzana.kamendy@paneurouni.com