Kontakty

Bc. Peter Roman

Funkcia: Vedúci oddelenia

Pracovisko: Oddelenie informačných technológií

Tel: +421 905 885 751, +421 248 208 891

E-mail: peter.roman@paneurouni.com