Kontakty

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Funkcia: Prorektor pre výskum, vedu a grantovú politiku

Pracovisko: Rektorát

Tel: +421 2 6820 3643

E-mail: ludovit.hajduk@paneurouni.com