Kontakty

Ing. Marcela Galovská

Funkcia: Kancelária rektora

Pracovisko: Rektorát

Tel: +421 2 4820 8803, +421 905 741 097

E-mail: rektorat@paneurouni.com