Kontakty

Mgr. art. Martina Čičmancová

Funkcia: Marketingová manažérka

Pracovisko: Oddelenie marketingu a médií

Tel: +421 910 476 801

E-mail: marketing@paneurouni.com