Kontakty

Podateľňa

Pracovisko: Tomášikova 20
820 09 Bratislava

Úradné hodiny
Pondelok:
7:00 – 13:45
Streda:
7:00 – 13:45
Piatok:
7:00 – 13:45