Kontakty

PhDr. Miriama Mikulková PhD.

Funkcia: Vedúca

Pracovisko: Oddelenie pre vedu, výskum, doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie

Tel: +421 2 6820 3621

E-mail: miriama.mikulkova@paneurouni.com