Kontakty

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Funkcia: Vedúci

Pracovisko: Oddelenie pre vedu, výskum, doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie

Tel: + 421 2 6820 3643

E-mail: ludovit.hajduk@paneurouni.com