Moderná výskumná infraštruktúra Centra spoločného výskumu pre zvýšenie efektivity využitia výskumno-inovačných a kreatívnych kapacít (MOVI)

Moderná výskumná infraštruktúra Centra spoločného výskumu pre zvýšenie efektivity využitia výskumno-inovačných a kreatívnych kapacít (MOVI)

Názov projektu: Moderná výskumná infraštruktúra Centra spoločného výskumu pre zvýšenie efektivity využitia výskumno-inovačných a kreatívnych kapacít (MOVI)  , Moderná výskumná infraštruktúra Centra spoločného výskumu pre zvýšenie efektivity využitia výskumno-inovačných a kreatívnych kapacít (MOVI)

Prijímateľ: Paneurópska vysoká škola, n.o.

Spolufinancovanie: Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

 

Doba realizácie projektu: od 11/2022 do 12/2022

 

Stručný opis projektu:

Účelom projektu je rozvoj výskumno-inovačných a kreatívnych kapacít Paneurópskej vysokej školy prostredníctvom konsolidácie výskumnej infraštruktúry pre medziodborový výskum a vývoj. Paneurópska vysoká škola v Bratislave realizuje výskumné aktivity zamerané na oblasť informatiky a kreatívneho priemyslu a v rámci medziodborovej spolupráce realizujeme projekty zamerané na spracovanie a zobrazovanie dát technikami zmiešanej  reality (virtuálna a rozšírená realita), pričom sa  zameriavame na spracovanie rozličných modalít (obrazové dáta, zvukové a haptické dáta) a umelej inteligencie. Účelom projektu je akvizícia a využitie novej hardvérovej infraštruktúry, ktorá v kombinácii s existujúcou hardvérovou základňou bude slúžiť na rozvoj výskumných aktivít v oblasti informatiky a kreatívneho priemyslu v spolupráci s podnikmi a výskumnými inštitúciami doma a v zahraničí.

 

Miesto realizácie projektu: Paneurópska vysoká škola, n.o.

 

Zmluva s nadáciou: 

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Rozpočet projektu

 

Verejné obstarávanie

Informačno-komunikačná technika

 

Publicita

, Moderná výskumná infraštruktúra Centra spoločného výskumu pre zvýšenie efektivity využitia výskumno-inovačných a kreatívnych kapacít (MOVI)

Fotogaléria

Označenie priestorov pre realizáciu projektu:

, Moderná výskumná infraštruktúra Centra spoločného výskumu pre zvýšenie efektivity využitia výskumno-inovačných a kreatívnych kapacít (MOVI), Moderná výskumná infraštruktúra Centra spoločného výskumu pre zvýšenie efektivity využitia výskumno-inovačných a kreatívnych kapacít (MOVI), Moderná výskumná infraštruktúra Centra spoločného výskumu pre zvýšenie efektivity využitia výskumno-inovačných a kreatívnych kapacít (MOVI), Moderná výskumná infraštruktúra Centra spoločného výskumu pre zvýšenie efektivity využitia výskumno-inovačných a kreatívnych kapacít (MOVI)

Server a serverová infraštruktúra:

, Moderná výskumná infraštruktúra Centra spoločného výskumu pre zvýšenie efektivity využitia výskumno-inovačných a kreatívnych kapacít (MOVI), Moderná výskumná infraštruktúra Centra spoločného výskumu pre zvýšenie efektivity využitia výskumno-inovačných a kreatívnych kapacít (MOVI), Moderná výskumná infraštruktúra Centra spoločného výskumu pre zvýšenie efektivity využitia výskumno-inovačných a kreatívnych kapacít (MOVI)

Notebook pracovný a pracovná porada k projektu:

, Moderná výskumná infraštruktúra Centra spoločného výskumu pre zvýšenie efektivity využitia výskumno-inovačných a kreatívnych kapacít (MOVI), Moderná výskumná infraštruktúra Centra spoločného výskumu pre zvýšenie efektivity využitia výskumno-inovačných a kreatívnych kapacít (MOVI), Moderná výskumná infraštruktúra Centra spoločného výskumu pre zvýšenie efektivity využitia výskumno-inovačných a kreatívnych kapacít (MOVI)

Zvukové zariadenia:

, Moderná výskumná infraštruktúra Centra spoločného výskumu pre zvýšenie efektivity využitia výskumno-inovačných a kreatívnych kapacít (MOVI)
, Moderná výskumná infraštruktúra Centra spoločného výskumu pre zvýšenie efektivity využitia výskumno-inovačných a kreatívnych kapacít (MOVI), Moderná výskumná infraštruktúra Centra spoločného výskumu pre zvýšenie efektivity využitia výskumno-inovačných a kreatívnych kapacít (MOVI), Moderná výskumná infraštruktúra Centra spoločného výskumu pre zvýšenie efektivity využitia výskumno-inovačných a kreatívnych kapacít (MOVI)

“Realizované s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2022.”