Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4)

Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4)

Názov projektu: Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4)  , Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4)

Prijímateľ: Paneurópska vysoká škola, n.o.

Spolufinancovanie: Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

 

Doba realizácie projektu: od 06/2023 do 12/2023

 

Stručný opis projektu:

Výskumné aktivity Paneurópskej vysokej školy v oblasti nových technológií zmiešanej reality (virtuálna realita, rozšírená realita) smerujú k vývoju nových produktov a riešení nasaditeľných do reálnej praxe v rámci podnikov v rozličných aplikačných oblastiach, najmä v oblasti inovačných riešení v oblasti Priemyslu 4.0 a medicínskej doméne. Účelom projektu je rozvoj výskumných kapacít a kreatívnych prístupov k riešeniu výziev prichádzajúcich od podnikateľského sektora prostredníctvom zlepšenia materiálno technických prostriedkov zabezpečujúcich prístup k novým technologickým riešeniam na trhu.

Účelom projektu je akvizícia a využitie novej hardvérovej infraštruktúry, ktorá v kombinácii s existujúcou hardvérovou základňou bude slúžiť na rozvoj výskumných aktivít v danej oblasti v spolupráci s podnikmi a výskumnými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

 

Miesto realizácie projektu: Paneurópska vysoká škola, n.o.

 

Zmluva s nadáciou: 

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Rozpočet projektu

 

Verejné obstarávanie

Špeciálne zariadenia pre laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality (VRR)

Zdôvodnenie Verejného obstarávania

VO č.bazálna časť systému špeciálnych zariadení pre Lab VRR prostredníctvom elektronickej platformy EKS 

VO č.doplnky pre plnú funkčnosť systému Motion capture pre plnú funkčnosť formou prieskumu trhu 

 

Publicita

, Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4)

Fotogaléria

Označenie priestorov pre realizáciu projektu:

, Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4) , Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4) , Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4) , Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4)

Špeciálne zariadenia pre Lab VRR VO1:

, Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4) , Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4) , Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4) , Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4) , Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4) , Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4) , Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4) , Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4) , Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4) , Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4)

 

Doplnkové zariadenia pre Lab VRR VO2:

, Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4) , Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4) , Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4) , Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4) , Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4) , Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4) , Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4)

 

“Realizované s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2023.”