Coworkingové univerzitné centrum

Coworkingové univerzitné centrum

Názov projektu: Coworkingové univerzitné centrum  , Coworkingové univerzitné centrum

Prijímateľ: Paneurópska vysoká škola, n.o.

Spolufinancovanie: Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

 

Doba realizácie projektu: od 09/2019 do 12/2020

 

Stručný opis projektu:

Mnohí študenti vysokej školy už počas štúdia podnikajú a mnohí o podnikaní počas štúdia uvažujú. Mnohokrát ich ale od podnikania odrádza rozsiahla administratívna náročnosť založenia vlastnej firmy, neznalosť regulačného prostredia a aj nedostatok počiatočného kapitálu na rozbehnutie aktivít vlastnej firmy. Ak sa takto rozhodli už počas štúdia, majú prirodzenú obavu o náročnosť začatia podnikania a štúdia súčasne, čo by mohlo viesť k nezdaru jedného, alebo aj oboch z týchto ich činností. Tieto problémy môže vyriešiť coworkingové centrum priamo v priestoroch vysokej školy. Už dnes je želané, aby bolo štúdium prepojené s praxou.

 

Miesto realizácie projektu: Paneurópska vysoká škola, n.o.

 

Zmluva s nadáciou: 

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

 

Rozpočet projektu

 

Verejné obstarávanie

IKT

1. Výzva

2. Záznam z prieskumu trhu

3. Kúpna zmluva s uspešným uchádzačom

 

 

Publicita

, Coworkingové univerzitné centrum

 Plagát PDF

 

Fotogaléria