Najvyznamnejšie projekty a granty

Grantová činnosť 2011

Suma grantových prostriedkov z agentúry APVV

5.200,- € Fakulta ekonómie a podnikania Projekt “Komparatívna štúdia príjmovej situácie slovenských a slovinských domácností v rôznych etapách finančnej a hospodárskej krízy”

 

Suma grantových prostriedkov zo zahraničných grantov

43.031,- € Fakulta ekonómie a podnikania projekt “Continuing Professional Development best-practice framework for EU employers of engineers and technicians”, Multilateral Project;

Partner Institutions: The Institution of Engineers od Ireland, Dublin, LLP/LdV/TOI/2010/IRL – 502, Štrukturálne fondy EÚ – Leonardo da Vinci

 

Suma ostatných výskumných grantov (okrem štrukturálnych)

16.429,- € Fakulta práva Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality (10 000,0€). Inštitucionálny grant (6 429,0 €).