Moduly

Moduly

Modul 1. Všímavosť.

1.1 Všímavosť. 3-minútová prestávka (~ 3 min.) (Mindfulness. The 3-minute pause)

 

Toto krátke cvičenie vám pomôže rýchlo obnoviť pozornosť a energiu a zároveň efektívne prepínať medzi rôznymi aktivitami. Vyžaduje však vnútornú prípravu – zručnosť ovládať vlastnú pozornosť. Niektorým z vás sa môže zdať toto cvičenie príliš rýchle, niektorým môže časovo vyhovovať.

 

Toto cvičenie má jasnú štruktúru, je krátke a môže byť nápomocné v situáciách, v ktorých mate málo času, ale potrebujete obnoviť svoju energiu a presmerovať pozornosť účinne z jednej aktivity na druhú. Inštrukcie vás budú sprevádzať – najprv na preskenovanie/nacítenie sa na vlastné telo a telesné pocity, potom – na krátke zameranie pozornosti na rytmus vlastného dychu, a na záver – na rozšírenie pozornosti a precítenie vlastného tela. Ak sa cítite pohodlne a bezpečne tam kde sa práve nachádzate, zatvorte oči.

 

Inštrukcie

 • Zhlboka sa nadýchnite, vydýchnite a uvoľnite sa
 • Akoby ste skenovali svoje telo, presúvajte svoju pozornosť smerom nadol, od temena hlavy… cez telo … až nadol k nohám …ak spozorujete nejaké napätie, pokúste sa uvoľniť. Pozorujte ako sa cítite na emocionálnej rovine… (1 min)
 • Teraz zamerajte pozornosť na miesto vášho tela, v ktorom vnímate najlepšie svoj dych – brucho, hrudník alebo nosné dierky …. Pomaly a pokojne udržiavajte svoju pozornosť na nádychu – výdychu (1 min)
 • Potom rozšírte pozornosť a precíťte svoje telo celé naraz ako jednu jedinú bunku …., rozšírte svoj fokus okolo seba a počúvajte zvuky z okolia (1 min)
 • Zhlboka sa nadýchnite, vnímajte váhu vlastného tela, jemne sa pohýbte a otvorte oči

  

 

1.2 Všímavosť. 2-minútová dovolenka (The two-minute vacation)

Toto vizualizačné cvičenie využíva silu predstavivosti, prostredníctvom ktorej sa vrátite k príjemným spomienkam a použijete ich ako zdroj pre každodenný život. Počas cesty svojou predstavivosťou sa vrátite späť k skutočnej, alebo vysnívanej dovolenke a zažijete ju prostredníctvom všetkých svojich zmyslov. Pritom si oddýchnete a obnovíte sily.

 

V tomto cvičení použijeme predstavivosť na vybavenie si príjemnej spomienky a vrátime sa k nej. Schopnosť našej mysle nám môže priniesť príjemné aj nepríjemné momenty v závislosti od toho čo si predstavujeme. V tomto cvičení vás pozývam na imaginárny výlet na skutočné, alebo vysnívané dovolenkové miesto, kde si môžete oddýchnuť a načerpať energiu. Nájdite si čo najpohodlnejšie miesto, aby vaše telo mohlo relaxovať a mohli ste zatvoriť oči. Toto cvičenie bude trvať približne 7 minút, doprajte si čas pri každej inštrukcii.

 

Inštrukcie

 • Nájdite si pohodlné miesto na sedenie alebo ležanie a pohodlne sa naň uložte
 • Nadýchnite sa, vydýchnite a uvoľnite váhu svojho tela tak, aby ste spočinuli na ploche, na ktorej sedíte alebo ležíte celým telom
 • Nechajte svoju predstavivosť nech vás prenesie na miesto najlepšej dovolenky – skutočnej, alebo vysnívanej
 • A už ste skutočne tam – pozorujete toto miesto – čo vidíte … farby …svetlá … predmety
 • Počúvate zvuky charakteristické pre toto miesto
 • Nadýchnete sa a vnímate vône charakteristické pre toto miesto a možno aj chute na svojom jazyku
 • Dovolíte slnečnému teplu prehriať vaše telo tak, aby ste sa cítili príjemne
 • Nadýchnete sa tepla a svetla a dovolíte si uvoľniť sa – vnímate pocity vo svojom tele, ktoré vám prináša toto príjemné prostredie…
 • Vo svojom predstavivosti sa môžete do tohto prostredia kedykoľvek vrátiť … Vnímate pocity vo svojom tele, jemne a pohýbete, otvoríte oči a ponaťahujte sa.

   

 

 

Modul 2: Stres manažment

2.1 Stres manažment: diafragmatické dýchanie (Stress management. Diaphragmatic breathing)

 

Keď sme v strese máme tendenciu dýchať rýchlejšie a plytšie, aby sme do krvi dostali viac kyslíka. Dôsledkom je nielen bolesť hlavy, ale aj narušenie prirodzenej rovnováhy plynov v tele (konkrétne kyslíka a oxidu uhličitého) čo následne umocňuje pocity úzkosti.

Počas diafragmatického dýchania sa brušná dutina rozpína a sťahuje tak, že sa nádych prehlbuje a výdych predlžuje. Touto zmenou rytmu dýchania dostáva mozog signál, “všetko je v poriadku, môžeš relaxovať.”

 

Inštrukcie

 • Pohodlne sa usaďte na stoličku, alebo si ľahnite na zem
 • Položte jednu roku na hrudník, druhú na brucho kúsok pod hrudný kôš
 • Počítajte od jedna do päť (1-2-3-4-5), pritom sa pomaly nadýchnite cez nos tak, aby sa brucho nafúklo (ruka položená na bruchu sa zdvíha) zatiaľ čo ruka položená na hrudníku sa nehýbe ….,
 • Zadržte dych na pár sekúnd (môžete počítať od 1 do 6) a potom veľmi pomaly vydýchnite cez ústa, počítajte od 1 do 6 (1-2-3-4-5-6) alebo aj dlhšie, brucho pritom klesá. Ruka položená na bruchu taktiež prirodzene klesá.
 • Zopakujte toto cvičenia 8-10 krát.

  

 

2.2 Stres manažment. Napínanie a uvoľňovanie tela (Stress management. Straining and relaxing the body (1 – 2 min.)

 

Toto cvičenie môžete použiť v situáciách keď ste ohromení stresom, ale musíte pokračovať v danej aktivite, napr. tesne pred dôležitým stretnutím, alebo náročnou hodinou. Keď cítime, že naše telo je v napätí, pomáha najprv svaly napnúť a potom uvoľniť, pretože týmto striedaním intenzity napätia dochádza k intenzívnej relaxácii. Napríklad, ak cítite napätie v ramenách, zdvihnite ich, napnite ešte viac a potom uvoľnite.

 

Počas tohto cvičenie nie je potrebné zadržiavať dych, dýchajte plynule aj počas momentov napätia.

 

Inštrukcie

 • Napnite celé telo, začnite na chodidlách a pokračujte hore smerom k hlave. Vytvorte také napätie, ktoré skutočne cítite, ale zároveň buďte k sebe láskaví, aby ste nedostali kŕč
 • Začnite na chodidlách a pokračujte smerom nahor. Napnite prsty na nohách, potom chodidlá, členky, predkolenia … Precíťte napätie ako vlnu, ktorá stúpa vaším telom…. Napnite stehná, sedacie svaly, brucho, hrudník, chrbát, zatnite päste, napnite ruky až k ramenách, krk, tvár, hlavu, … Udržte toto napätie pár sekúnd … a potom uvoľnite celé telo.
 • Ak potrebujete, zatraste rukami a ramenami, vytraste to seba napätie, uvoľníte tak telo ešte intenzívnejšie .
 • Ak potrebujete, tento postup môžete zopakovať ešte raz alebo dvakrát..

   


   
  2.3 Manažment stresu

   


   
  2.4 Návrh na riešenie náročných situácií

   

 

 

Modul 3. Psychoemocionálny well-being

 

3.1 Psychoemocionálny well-being. Radosť. Smiech zo srdca. (Psycho-emotional Well-Being. Joy .Laughing your heart out (5 – 7 min)

 

Náš emocionálny well-being je rovnako dôležitý ako fyzické zdravie. Môžeme ovplyvniť ako sa cítime, podporiť pozitívne emócie, zvládnuť stres a burnout aspoň na rovine prevencie. Môžeme sa rozhodnúť robiť niečo pri čom sa usmievame, alebo smejeme. Smiech pomáha cítiť sa lepšie.

 

Inštrukcie

 • Sadnite si, alebo stojte, položte si dlane na nohy, zahrejte ich trochu a potom postupne dvíhajte roky hore a pritom vydávajte zvuk “A-A-A” (približne 10 sek.)
 • Keď budú ruky na najvyššom bode, začnite vydávať zvuky “ha-ha-ha-ha-ha” a pokúste sa imitovať (smiať) svojím hlasom tak ako by to bol smiech zo srdca. Ak smiech neprichádza, naďalej nahlas a intenzívne vyslovujte “ha-ha-ha-ha-ha” – opakujte cvičenie 10 krát.

Potom opakujte rovnaký postup so zvukmi “O”, “I” a “E”, 10 krát každý zvuk.

  

 

3.2 Psychoemocionálny well-being. Radosť. Smiech šťastného okamihu. (Psychoemotional Well-Being. Joy. The laughter of a happy moment (7 min)

 
Smiech nám často pomáha odosobniť sa od problému, zabudnúť na náročné momenty, prepnúť na niečo príjemné. Pomáha nám vidieť veci v lepšom svetle, akoby vystúpiť z temna, v ktorom sa často nachádzame v ťažkých časoch. Prináša nám možnosti pozrieť sa na situáciu z inej perspektívy. Ako vieme, myšlienky, emócie a správanie spolu súvisia. Spomienky na šťastné chvíle, v ktorých sme sa cítili dobre a radostne nám môžu pomôcť zlepšiť naše emocionálne naladenie a taktiež zmeniť naše správanie.

 

Inštrukcie

 • Spomeňte si na moment, alebo situáciu zo svojho života, kedy ste sa cítili šťastní, milovaní, boli ste v dobrej spoločnosti, smiali ste sa s niekým.
 • Zostaňte s touto spomienkou na niekoľko momentov tak, aby ste sa s ňou spojili.
 • Spomínajte ako ste sa vtedy usmievali, alebo smiali, ak je pre vás jednoduchšie mať pritom zatvorené oči, pokračujte takto
 • Začnite sa usmievať, alebo smiať ako ste robili vtedy.
 • Napojenie na spomienku, alebo situáciu vám môže trvať 1- 1.5 minúty

Na konci tohto cvičenia si predstavte škálu od 1 do 10 – ohodnoťte ako sa cítite.

 

 

 

Modul 4. Pozitívne myslenie

  


 

 

Modul 5. Kroky k reziliencii

 

 
Tabuľka 1. Kroky k reziliencii.

KROKY POPIS
KROK 1

 

Popis situácie (aspoň 1 vetou):

 

Môj vnútorný pesimista hovorí…. (aspoň 3 negatívne myšlienky)

 

KROK 2 Zamrznutie myšlienok

 

Najsilnejšia negatívna myšlienky je …

 

(napíšte alebo skopírujte z kroku 1)

STEP 3

Ľadovec

 

Naposledy som mal túto myšlienku keď…

 

Podobné slová často hovoril …

 

Ovplyvnilo to moje myšlienky, pocity a voľby týmto spôsobom: …

 

STEP 4

Relaxácia

 

Relaxujem tak, že napr. … idem na prechádzku,… ľahnem si, spravím si dychové cvičenie… atď.
STEP 5

Hodnoty

 

V živote je pre mňa dôležité…

 

Dôverujem …

 

Mojou vnútornou oporou je …

 

Moje najdôležitejšie hodnoty sú… (vyberte si z tabuľky 2).

 

Z pohľadu tejto hodnoty moja náročná situácia vyzerá nasledovne : …

 

Je dôležité….., potom sa môžem rozhodnúť takto: …

 

STEP 6

Scenáre

 

1. Pesimistický scenár

……………………………

……………………………

2.Optimistický scenár

……………………………

……………………………

 

3. Kombinácia pesimistického a optimistického scenára.

……………………………

……………………………

 

 

STEP 7

Čo sa zmenilo?

Pochopil som, že v tejto situácii je najdôležitejšie …

 

Dôsledkom tohto cvičenia, …………. sa zmenili moje pocity a názory, avšak ………….. sa nezmenilo.

 

Najvýznamnejším bol  …. krok.5., pretože …

 

Budem sa správať takto …..

 

Tabuľka 2. Zoznam hodnôt.

 

Život

Dynamika

Ekológia

Zdravie

Prirodzenosť

Príroda

Bezpečie

Vitalita

Zmeny

Rozvoj

Vášeň

Sila

Citlivosť

Sexualita

Stabilita

Energia

 

Vplyv

Výzva

Súťaž

Odvaha

Rozhodnosť

Demokracia

Rovnosť

Sláva

Sloboda

Nezávislosť

Legálnosť

Lojalita

Súkromie

Reputácia

Zodpovednosť

Sebaúcta

Sebavyjadrenie

Status

Úspech

Víťazstvo

 

Pravda

Zvedavosť

Vzdelanie

Experimentovanie

Odbornosť

Inteligencia

Poznanie

Učenie

Múdrosť

Uvedomenie

Objav

Osveta

Individuálny rast

Záhada

Otvorenosť

Filozofovanie

 

Výkonnosť

Dosahovanie cieľov

Kompetencia

Kreativita

Rozvoj

Ekonomické bezpečie

Jedinečnosť

Štedrosť

Rast

Zlepšenie

Manažment

Majstrovstvo

Plánovanie

Prosperita

Odhodlanosť

Kvalita

Úspech

Majetok

Humánnosť

Akceptácia

Súcit

Kooperácia

Etika

Náklonnosť

Altruizmus

Priateľstvo

Pomoc druhému

Čestnosť

Spravodlivosť

Morálka

Spojenie

Povzbudenie

Angažovanosť

Dobrota

Láska

Participácia

Mier

Osobná opora

Vzťah

Sympatie

Neha

 

Jednota

Začlenenosť

Komunita

Viera

Integrita

Náboženstvo

Služba

Spiritualita

Krajina

Dôvernosť

Fascinácia

Zmysluplnosť

Pokoj

Vážnosť

Transcendencia

Poslanie

Harmónia

Dobrodružstvo

Umenie

Rovnováha

Krása

Výnimočnosť

Diverzita

Elegancia

Nadšenie

Zábava

Šťastie

Potešenie

Dovŕšenie

Dizajn

Pobavenie

Dobré pocity

Vrelosť

Hra

Výnimočnosť

Humor

Predstavivosť

Individualita

Inšpirácia

Originalita

Vášeň

Hravosť

Čistota

Senzualita