Fakulta práva

Budúci právnici sa na PEVŠ stretli s čínskym veľvyslancom

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky J.E. pán LIN Lin dňa 28. apríla na pôde Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) prezentoval pred študentmi Fakulty práva PEVŠ súčasnú úroveň spolupráce a jej ďalšie možnosti medzi Čínskou ľudovou republikou, Slovenskom a ďalšími štátmi strednej a východnej Európy.
Veľvyslanec, pán LIN Lin, považuje spoluprácu medzi Čínou a Slovenskom za perspektívnu a dôležitú. Čína má záujem a rozvíja všestranné vzťahy so Slovenskom a ďalšími 16 krajinami východnej a strednej Európy v oblasti ekonomickej, hospodárskej, ale aj vo sfére vzdelávania, vedy a výskumu, vo vývoji nových technológií a inováciách, ako aj v oblasti poľnohospodárstva, rozvoja infraštruktúry či cestovného ruchu. Slovensko považuje za významného partnera aj z dôvodu jeho pozície v rámci EÚ. Teší sa úspešnej spolupráci, ktorá sa rozvíja s PEVŠ.
PEVŠ nie je v spolupráci s Čínou nováčikom. V rámci rôznych aktivít s partnerskými inštitúciami v Číne realizovala počas ostatných 5 rokov viacero spoločných projektov. V súčasnosti ako jediná slovenská VŠ realizuje s Čínou projekt kreditovej mobility v programe ERASMUS+. Riaditeľ odboru pre medzinárodné vzťahy, JUDr. Slavomír Rudenko, PhD., hodnotí spoluprácu s partnermi z Číny: „ako ambicióznu a perspektívnu aj do budúcnosti, čoho dôkazom je aj záujem pána veľvyslanca o aktivity našej vysokej školy.“
Študenti práva mali po skončení príhovoru veľvyslanca priestor na otázky. Zaujímali sa o stanovisko Číny k nukleárnej bezpečnosti, medzinárodnej stabilite vo svete či obchodu. Otázky smerovali aj na možnosti štúdia či pracovných stáží.
PEVŠ vytvára ako jediná na Slovensku priestor na štúdium študentom z Číny. Riaditeľ Rudenko, ktorý sa práve vrátil z pracovného pobytu v Číne, kde bol pozvaný prednášať na Univerzite Zhejiang Wanli v Ningbo, dopĺňa: „Pán veľvyslanec Lin osobitne vyzdvihol skutočnosť, že PEVŠ je v súčasnosti jedinou slovenskou vysokou školou, ktorá s Čínou realizuje mobilitný projekt v programe Erasmus+, čo otvára nové možnosti pre čínskych študentov. Vyjadril tiež presvedčenie, že doterajšie formy spolupráce sa budú ďalej rozširovať, pričom diplomatické zastúpenie ČĽR je pripravené, v tomto procese napomôcť.“

Foto: Tamara Antalová

<<< Späť