Fakulta práva

Diskusia na tému Vojna na Ukrajine a migrácia

“Za každým číslom v štatistikách týkajúcich sa migrácie sa nachádza človek s vlastným príbehom.” V duchu tejto myšlienky hostí, Martina Kača, Ambasádora s osobitným postavením pre Ukrajinu a Tomáša Čoreja z Denníka N, sa viedla diskusia na tému Vojna na Ukrajine a migrácia. Helsinský výbor pre Ľudské Práva na Slovensku v spolupráci s Centrum Národov Slovensko z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zorganizoval tento diskusný panel na pôde Právnickej Fakulty PEVŠ za účasti študentov z viacerých vysokých škôl, akademickej obce, ako aj širšej verejnosti. Panel, ktorý moderovala Sylvia Tiryaki, predsedníčka Helsinského výboru Slovenska, bol prvým zo série diskusného formátu Hodnoty-Vzdelávanie-Sloboda.

 

<<< Späť