Fakulta práva

Záver letnej školy medzinárodného práva Ivana Krna

V tomto týždni prebiehala na Fakulte práva PEVŠ Letná škola medzinárodného práva Ivana Krna. Študenti so záujmom o medzinárodné právo zo slovenských a českých univerzít sa rozhodli vymeniť týždeň letných prázdnin za týždeň plný zaujímavých odborných prednášok, podnetných diskusií a exkurzií, spojených s odborným výkladom. Študenti zároveň počas týždňa pracovali na zaujímavých prípadových štúdiách, ktorých riešenia a výstupy odprezentovali v posledný deň Letnej školy, ktorá sa dnes zakončila odovzdávaním certifikátov pri čaši vína. Celý týždeň bol sprevádzaný aj bohatým spoločenským programom, vďaka ktorému sa mladí vedci z rôznych vysokých škôl mali možnosť lepšie spoznať.

Srdečne ďakujeme všetkým prednášajúcim, že prijali pozvanie a odovzdali počas tohto týždňa uchádzačom množstvo cenných odborných informácií a pohľadov z praxe. Zároveň ďakujeme všetkým účastníkom, pretože bez nich by tento skvelý projekt nebolo možné uskutočniť a v neposlednom rade ďakujeme Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo, Ministerstvu obrany SR, Fakulte práva PEVŠ, Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a organizačnému výboru Letnej školy, vďaka ktorým sa podarilo dosiahnuť vynikajúcu úroveň celého projektu.

Ďakujeme a tešíme sa na Letnú školu 2024, všetkým prajeme veľa úspechov a krásny zvyšok letných prázdnin.

 

<<< Späť