Fakulta práva

Letná škola medzinárodného práva Ivana Krna

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo

Vás pozýva

na VII. ročník Letnej školy medzinárodného práva Ivana Krna

do Bratislavy od 10. do 14. júla 2023

 

Baví Vás medzinárodné právo? Chcete užitočne investovať svoj čas a zažiť nezabudnuteľný začiatok letných prázdnin? Chcete stretnúť profesionálov a spolu s nimi si prehĺbiť teoretické vedomosti z medzinárodného práva a prepojiť ich s praktickými prípadmi zameranými na aktuálne témy zásadné pre medzinárodné spoločenstvo?

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied (SSMP), Fakulta práva Paneurópskej Vysokej školy v Bratislave s akademickou podporou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity Vám ponúkajú jedinečnú príležitosť, vďaka ktorej sa môžete naučiť cenné zručnosti, dozvedieť cenné vedomosti, zatraktívniť svoj životopis a zároveň zažiť skvelý týždeň s kolegami a kolegyňami z Česka a Slovenska v spoločnosti kvalitných lektorov a lektoriek z praxe i z akadémie.

Už VII. ročník Letnej školy medzinárodného práva, je zameraný na aktuálne otázky a aplikačnú prax v tejto oblasti. Projekt má dlhoročný slovensko-český rozmer a prihlásiť sa môžu študenti a absolventi max. 12 mesiacov po ukončení štúdia zo Slovenska aj z Českej republiky (prípadne študenti z iných krajín ovládajúci slovenský alebo český jazyk na úrovni C1).

Zároveň je vynikajúcou možnosťou na získanie vedomostí, ktoré sú nadstavbou k predmetu Medzinárodné právo verejné, resp. Public International Law. Letná škola bude tematicky rozdelená do jednotlivých blokov, ktoré sa budú zameriavať na špecifické okruhy medzinárodného práva v slovenskom a českom jazyku (v prípade zahraničného hosťa bude jazykom angličtina).

Lektormi a lektorkami letnej školy sú kvalifikovaní odborníci a odborníčky vybraní najmä z praxe (rezorty diplomacie SR a ČR, katedry MP, medzinárodné organizácie, medzinárodné NGOs, etc.) so špecializáciou na danú oblasť. Okrem odborných prednášok a príspevkov sa môžete tešiť aj na bohatý kultúrny a spoločenský program počas celého trvania letnej školy za prítomnosti lektorov a lektoriek.

Termín konania: 10. – 14. júl 2023

Miesto konania: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva

Deadline na prihlásenie: 1. jún 2023

Účastnícky poplatok: 70,- EUR. Registračný poplatok zahŕňa akademický a spoločenský program, dopravu počas akademického programu, a občerstvenie. Registračný poplatok nezahŕňa cenu za ubytovanie. Možnosti ubytovania zabezpečené LŠMPIK budú uchádzačom dodatočne upresnené. Uchádzačom odporúčame informovať sa na študijnom oddelení ich fakulty o možnostiach čiastočnej alebo úplnej refundácie registračného poplatku zo strany fakulty.

Ubytovanie: Ubytovacie možnosti budú upresnené vybraným uchádzačom.

Podmienky účasti: Podmienkou účasti je status študenta dennej a externej formy štúdia právnických fakúlt alebo taktiež iných fakúlt so zameraním na medzinárodné vzťahy a diplomaciu alebo max. 12 mesiacov po ukončení štúdia. Druhou podmienkou je absolvovanie aspoň jedného semestra predmetu Medzinárodné právo verejné (MPV), resp. Public International Law (PIL). Poslednou podmienkou je vek účastníka do 28 rokov.

Uchádzač/ka v registračnom formulári zašle motivačný list a pripojí svoje CV na adresu info@lsmpik.sk. Prihlasovanie trvá do 1. júna. Následne sa budú jednotlivé prihlášky vyhodnocovať podľa ich kvality. Vybraní budú 20 najkvalitnejší uchádzači. V prípade, že bude Vaša prihláška vyhodnotená ako úspešná, budete kontaktovaní a vyzvaní na úhradu registračného poplatku 70 EUR. Faktúru je potrebné uhradiť v lehote splatnosti do troch dní prevodom na účet. V opačnom prípade bude Vaša účasť zrušená a ponúknutá iným uchádzačom a uchádzačkám.

Registračný formulár: https://forms.gle/CFceSkPbSnQT3ahu6

Odkaz na trvalú FanPage projektu Letná škola medzinárodného práva Ivana Krna s informáciami a programom z minulých ročníkov:

www.fb.com/LSMPIKssmp

https://www.instagram.com/lsmp_ivana_krna/

 

V prípade otázok využite priamu správu cez Messenger udalosti, alebo jej organizátorom.

 

Neváhajte, prihláste sa a využite túto skvelú príležitosť! Tešíme sa na Vás!

 

<<< Späť