Fakulta práva

Letná škola medzinárodného práva Ivana Krna

Baví Vás medzinárodné právo?


Chcete užitočne investovať svoj čas a zažiť nezabudnuteľný začiatok letných prázdnin?

Chcete stretnúť profesionálov a spolu s nimi si prehĺbiť teoretické vedomosti z medzinárodného
práva a prepojiť ich s praktickými prípadmi zameranými na aktuálne témy zásadné pre
medzinárodné spoločenstvo?

/www/doc/www.paneurouni.com/www/wp content/uploads/2022/06/ssmp lsmpik


Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied (SSMP) Právnická
fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Európske združenie študentov práva (ELSA) Košice
s akademickou podporou právnických fakúlt Trnavskej univerzity a Paneurópskej vysokej školy
Vám ponúkajú jedinečnú príležitosť, vďaka ktorej sa môžete naučiť cenné zručnosti, dozvedieť
cenné vedomosti, zatraktívniť svoj životopis a zároveň zažiť skvelý týždeň s kolegami a
kolegyňami z Česka a Slovenska v spoločnosti kvalitných lektorov a lektoriek z praxe i z akadémie.

Už VI. ročník Letnej školy medzinárodného práva, ktorý však prvýkrát nesie meno Ivana Krna, je
zameraný na aktuálne otázky a aplikačnú prax v tejto oblasti. Projekt má dlhoročný Slovensko
Český rozmer a prihlásiť sa môžu študenti a absolventi max. 12 mesiacov po ukončení štúdia zo
Slovenska aj z Českej republiky (prípadne študenti z iných krajín ovládajúci slovenský alebo český
jazyk na úrovni C1). Zároveň je vynikajúcou možnosťou na získanie vedomostí, ktoré sú
nadstavbou k predmetu Medzinárodné právo verejné, resp. Public International Law.

Letná škola bude tematicky rozdelená do jednotlivých blokov, ktoré sa budú zameriavať na
špecifické okruhy medzinárodného práva v slovenskom a českom jazyku (v prípade zahraničného
hosťa bude jazykom angličtina). Lektormi a lektorkami letnej školy sú kvalifikovaní odborníci a
odborníčky vybraní najmä z praxe (rezorty diplomacie SR a ČR, katedry MP, medzinárodné
organizácie, medzinárodné NGOs, etc.) so špecializáciou na danú oblasť.

Okrem odborných prednášok a príspevkov sa môžete tešiť aj na bohatý kultúrny a spoločenský
program počas celého trvania letnej školy za prítomnosti lektorov a lektoriek.

Termín konania: 10. 15. júl 2022
Miesto konania: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

Deadline na prihlásenie: 15. jún 2022

Účastnícky poplatok: 70, EUR (zahŕňa internátne ubytovanie, študijné a režijné náklady, raňajky
na fakulte formou bufetu, občerstvenie počas coffee breaks 2x denne, spoločenský program 5x)

Ubytovanie: Ubytovanie je súčasťou účastníckeho poplatku. Účastníci a účastníčky budú
ubytovaní vo vysokoškolskom internáte od nedele 10. júla do piatku 5. júla.

Podmienky účasti: Podmienkou účasti je status študenta dennej a externej formy štúdia
právnických fakúlt alebo taktiež iných fakúlt so zameraním na medzinárodné vzťahy a
diplomaciu alebo max. 12 mesiacov po ukončení štúdia. Podmienkou je absolvovanie predmetu
Medzinárodné právo verejné (MPV), resp. Public International Law (PIL). Uchádzač/ka v
registračnom formulári uvedie svoju krátku motiváciu (max. 400 slov) a pripojí svoje CV.

POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ POČTOM 25! LŠMP Ivana Krna chce dať šancu všetkým
záujemcom a záujemkyniam, a preto je okrem posudzovania splnenia kritérií rozhodujúci už iba
čas prihlásenia (je odporúčané čo najskoršie prihlásenie).

Po vyplnení registračného formulára bude Vaša registrácia posúdená a do troch dní Vám bude
zaslaný potvrdzovací email spolu s faktúrou na zaplatenie registračného poplatku (v prípade
nesplnenia kritérií: 1) status študenta/absolventa; alebo 2) absolvovanie predmetu MPV alebo PIL
Vám bude taktiež zaslaný email). Faktúru je potrebné uhradiť v lehote splatnosti do troch dní
prevodom na účet. V opačnom prípade bude Vaša účasť zrušená a ponúknutá iným uchádzašom
a uchádzačkám.

Registračný formulár:

https://forms.gle/7jkVYMhNN2kMGqTs7

Odkaz na trvalú FanPage projektu Letná škola medzinárodného práva Ivana Krna s informáciami
a programom z minulých ročníkov:

****** www.fb.com/LSMPIKssmp ******

V prípade otázok využite priamu správu cez Messenger udalosti alebo jej organizátorom.

Neváhajte, prihláste sa a využite túto skvelú príležitosť!

Tešíme sa na Vás!

<<< Späť