Fakulta práva

Minister Lajčák a dekan Fakulty práva Peter Potásch otvorili BratMUN 2018

Pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku a Informačného centra Organizácie Spojených národov (UNIS) sa vo štvrtok (7. 11. 2018) začalo tohtoročné Bratislavské modelové zasadanie Organizácie Spojených národov (BratMUN). BratMUN sa už 5. rok koná na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ).

Na otváracom ceremoniáli v aule Maxima sa zúčastnil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR JUDr. Miroslav Lajčák, dekan Fakulty práva PEVŠ doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., veľvyslanec Talianskej republiky Gabriele Meucci, riaditeľ informačného centra Organizácie Spojených národov vo Viedni Martin Nesirky, riaditeľka medzinárodnej školy na Gymnáziu Juraja Hronca Anna Špačeková, poradkyňa z Kancelárie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Klaudia Bederkováa hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Boris Gandel.

Čestným hosťom Fakulty práva PEVŠ ako partnera podujatia BratMUN bol práve minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, JUDr. Miroslav Lajčák. Na stretnutí s dekanom Fakulty práva PEVŠ doc. JUDr. PhDr. Petrom Potáschom, PhD. a prodekankou pre bakalárske a magisterské štúdium JUDr. Andreou Erdősovou, PhD., minister podotkol dôležitosť študijného programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia, ktorý Fakulta práva PEVŠ poskytuje ako jediná právnická fakulta v Slovenskej republike popri študijnom programe právo. Zároveň minister zdôraznil fakt, že právo, resp. vysokoškolské vzdelávanie ako také by malo byť uskutočňované aj  prakticky. Na záver stretnutia minister Lajčák dekanovi FP PEVŠ deklaroval záujem v budúcnosti participovať na kurikulárnych aktivitách študentov Fakulty práva PEVŠ – najmä v podobe odborných diskusií. Minister Lajčák sa podpísal do pamätnej knihy Fakulty práva PEVŠ so slovami: Každé stretnutie so študentmi, každá návšteva na akademickej pôde je pre mňa príjemným a dôležitým oživením mojej práce. Ďakujem za pozvanie a možnosť vystúpiť v rámci Konferencie BratMUN. Zároveň vám gratulujem k rozhodnutiu otvoriť študijný odbor diplomacia a medzinárodné vzťahy. Budem sa tešiť na spoluprácu aj v budúcnosti!“

Dekan Fakulty práva PEVŠ vo svojom príhovore súhlasil s ministrom zahraničných vecí, keď obaja rečníci vo svojich príhovoroch zdôraznili dôležitosť  dialógu a skutočnosti, že množstvo globálnych otázok si vyžaduje riešenie v aktuálnej dobe, a to aj prostredníctvom mladej generácie.

Účastníkmi konferencie sú študenti zo siedmich európskych krajín (Slovensko, Nemecko, Švajčiarsko, Rusko, Turecko, Maďarsko, Rakúsko) a viac ako 15 národností. Počas konferencie študenti reprezentujú viac ako 40 svetových krajín, diskutujú o aktuálnych témach, ako napr. Izraelsko-Palestínsky konflikt, regulácia kryptomien, práva žien v zamestnaní, podmienky pôžičiek Medzinárodného menového fondu, regulácia biologických a chemických zbraní, pravidlá slobody prejavu na internete a využitie nukleárnej energie na zníženie dopadov globálneho otepľovania.

Konferencie trvá 3 dni a končí simuláciou generálneho zasadnutia OSN. Dorozumievacím jazykom je angličtina. BratMUN organizujú študenti Gymnázia Juraja Hronca. Hlavným organizátorom je Jakub Kučerák a spoluorganizátormi sú Tatiana Škultétyová, Dominik Hudec a Kristián Rigász. Za IT podporu je zodpovedný Filip Balucha, študentky Laura Lehocká, Júlia Zacharová a Ema Rýdza sa starajú o jednotlivé delegácie.

 

<<< Späť