Fakulta práva

Na káve s… Zahraničná politika

Na poslednej diskusii v letnom semestri organizovanej v rámci projektu Na káve s… Zahraničná politika vystúpila 4. mája diplomatka a poradkyňa predsedu vlády SR pre európske záležitosti Ľubica Karvašová. V rámci svojho vystúpenia s názvom Ako môže Slovensko pomôcť Európskej únii? sa zamerala na možnosti, ktorými môže Slovensko prispieť k formovaniu politík Európskej únie. Členstvo v EÚ neprináša iba mnohoraké benefity, ale aj záväzky, predovšetkým však príležitosti spolupodieľať sa vlastnými iniciatívami na fungovaní EÚ ako celku. Príkladom z nedávneho obdobia môže byť v tejto súvislosti aktívna účasť Slovenska v rámci procesu približovania Ukrajiny k EÚ, a to prostredníctvom získania štatútu kandidátskej krajiny. Ľubica Karvašová prítomným účastníčkam a účastníkom diskusie, ako aj tým, ktorí boli pripojení online, priblížila tiež funkciu tzv. šerpu pre záležitosti EÚ na Úrade vlády SR, ktorú aktuálne zastáva.

<<< Späť