Fakulta práva

Na PEVŠ pokrstili výnimočnú publikáciu Kriminalistika

Vydavateľstvo Aleš Čeňek, s.r.o., vydalo významnú publikáciu s názvom Kriminalistika, ktorej vedúcim autorom je prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. viac ako 10 rokov pôsobiaci profesor na Fakulte práva PEVŠ. Krst publikácie sa konal 28. apríla na PEVŠ za prítomnosti rektora, prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc. a dekana Fakulty práva prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc., ktorý privítal hostí a ujal sa úvodného slova.
Za jeden z dôvodov, prečo sa kniha krstila práve na PEVŠ uviedol fakt, že predmet kriminalistika sa na Fakulte práva ako na jedinej na Slovensku aj v Českej republike prednáša ako povinný predmet. Odbornú publikáciu, na ktorej pracovali desiatky ďalších odborníkov, slávnostne pokrstila Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR, ktorá taktiež prekročila desaťročnicu pôsobenia na PEVŠ ako pedagóg.
Publikácia Kriminalistika má viac 1000 strán a profesor Porada, významný český a slovenský kriminalista, ju považuje za bibliu kriminalistiky, najrozsiahlejšiu publikáciu v rámci SR aj ČR. Za významný prínos pri rozvoji policajného zboru poďakoval dekan Ivor profesorovi Poradovi a v mene prezidenta Policajného zboru SR gen. PaedDr. Tibora Gašpara, ktorý sa nemohol podujatia zúčastniť, mu ako ocenenie a poďakovanie odovzdal Plaketu policajného zboru SR.

Foto: Tamara Antalová

<<< Späť