Fakulta práva

Profesorovi Ivorovi blahožaláme k významným menovaniam

Profesor JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., dekan Fakulty práva PEVŠ, bol v zmysle vyhlášky Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti vymenovaný za predsedu komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác. Menovanie s účinnosťou od 1. apríla 2016 v odbore právne vedy mu bolo udelené ministrom školstva predchádzajúcej vlády SR, Jurajom Draxlerom, na 5 ročné obdobie.
Profesor Ivor je od 1. mája 2016 vymenovaný rozhodnutím rektora UK v Prahe za hosťujúceho profesora Univerzity Karlovej.
K významným menovaniam, ktoré sú ocenením odbornosti a profesionálnych skúseností, dekanovi Ivorovi v mene PEVŠ blahoželáme.

<<< Späť