Fakulta práva

Študenti Fakulty práva absolvovali stáž na Národnom futbalovom štadióne

Počas stáže sa budúci právnici oboznámili s priebehom prípravy verejného športového podujatia

 

Takýmto podujatím bolo v nedeľu 20.11.2022 prípravné futbalové stretnutie reprezentácie Slovenska a Čile. Na študentov počas dňa čakala prehliadka priestorov štadióna, diskusia s bezpečnostným manažérom SFZ a čerešničkou dňa bol zápas, ktorý bol zároveň rozlúčkou velikána – Mareka Hamšíka.

 

V nedeľu ráno sa PEVŠáci stretli pri Národnom futbalovom štadióne, kde ich privítal bezpečnostný manažér SFZ Peter France. V rámci úvodnej diskusie boli študenti oboznámení s predpisom, podľa ktorého prebieha príprava medzinárodného futbalového stretnutia, ktorým je § 2 písm. d) druhý bod zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Napriek tomu, že priateľské stretnutie Slovensko – Čile nebolo klasifikované ako rizikový zápas, diskusia bola aj o zvýšených sadzbách pokút za priestupky, čo priniesla novela zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe tejto novely boli prísnejšie upravené najmä rozhrania sadzieb. V prípade bežného podujatia bola pôvodne sadzba do 300 € za priestupok, po novom je už priestupok pokutovaný od 100 do 2000 €. Najprísnejšie pokuty sú, ako spomenul France, v prípade priestupku za rizikové podujatie a to po starom do 1000 € a po novom od 500 do až 10 000 €. Po úvodnej diskusii sa skupina presunula do vnútorných priestorov štadióna.

Prvou miestnosťou, ktorú študenti navštívili, bola práve miestnosť určená na predzápasovú tlačovú konferenciu. Táto predzápasová „tlačovka“ je povinnou súčasťou zápasu, ako určujú pravidlá organizácie UEFA. Po krátkom oboznámení sa s priebehom tlačovej konferencie sa študenti presunuli do priestorov vyhradených pre televízie, pričom prechádzali jedným z troch evakuačných tunelov Národného futbalového štadióna. V týchto priestoroch parkujú televízne vozy, ktoré sa tu pripájajú do siete.

Na ploche sa študenti stretli nielen s vedúcim záchranárov, zároveň im bolo predstavené rozdelenie personálu na stretnutí. Dôležité z hľadiska organizácie je aj rozdelenie dobrovoľníkov, bezpečnostnej služby a usporiadateľov tak, aby sa zabezpečil plynulý chod podujatia. Nakoľko išlo o rozlúčkový zápas s Marekom Hamšíkom, predpokladala sa vysoká návštevnosť, keďže bol takmer vypredaný štadión a deti do 6 rokov mali navyše vstup bez nároku na sedadlo zadarmo. Práve pri takomto počte je potrebné riadne zabezpečenie aj lekárskej a záchranárskej služby v dostatočnom počte, ako aj pri iných verejných podujatiach, o čom študentov vedúci záchranárov ubezpečil.

Po hracej ploche a množstve schodov bola študentom predstavená VIP-ka. S perfektným výhľadom na plochu na do vipky zmestí až 800 ľudí, ktorých vek by však mal byť viac ako 16 rokov. Samozrejme, dress code by mal taktiež spĺňať isté kritéria, napríklad nie je vhodné prísť do týchto priestorov v drese.

Najdôležitejšou miestnosťou z hľadiska bezpečnosti je takzvaný velín. Práve v tejto miestnosti sa dohliada na poriadok počas stretnutí. Peter France spolu so svojím kolegom Marekom Majerčákom vysvetlili študentom, ako funguje kamerový systém, ako prebiehajú bezpečnostné kontroly a najmä, že stretnutie sa nezačína výkopom, ale organizácia celého stretnutia je záležitosťou od ranných hodín. Spolu s Petrom Sepešim, členom výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky a generálnou riaditeľkou legislatívno-právnej sekcie MŠVVŠ Žanetou Surmajovou sa zhodli na tom, že je dôležité dbať na bezpečnosť počas verejných podujatí, aby sa slušní fanúšikovia cítili na podujatí bezpečne a mohli si podujatie plne vychutnať.

To, ako sa cítia fanúšikovia, si na vlastnej koži vyskúšali aj stážisti, ktorých o 13:30 hod. čakal výkop stretnutia Slovensko – Čile, ktorého sa zúčastnila aj dekanka fakulty práva PEVŠ, pani docentka Katarína Šmigová. Počas stretnutia si študenti značili právne významné udalosti podujatia, ktoré si následne posúdili počas seminára predmetu Športové právo I.

V mene študentov ďakujeme doktorke Surmajovej a doktorovi Sepešimu za zorganizovanie tejto stáže a Petrovi Francemu a Marekovi Majerčákovi za množstvo podnetných informácií.

/www/doc/www.paneurouni.com/www/wp content/uploads/2022/11/img 0237
/www/doc/www.paneurouni.com/www/wp content/uploads/2022/11/img 0233
/www/doc/www.paneurouni.com/www/wp content/uploads/2022/11/img 0217
/www/doc/www.paneurouni.com/www/wp content/uploads/2022/11/img 0249
/www/doc/www.paneurouni.com/www/wp content/uploads/2022/11/sportove pravo staz 6
/www/doc/www.paneurouni.com/www/wp content/uploads/2022/11/img 0229
/www/doc/www.paneurouni.com/www/wp content/uploads/2022/11/img 0212

Za študentov zosumarizovala Erika Šarudiová

 

 

 

<<< Späť