Fakulta práva

Vyhodnotenie ŠVOČ na Fakulte práva

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) je stálou súčasťou vedecko-výchovnej práce fakulty a v akademickom roku 2015/16 sa uskutočnil jej 10. ročník. Súťaž o najlepšiu študentskú prácu bola vyhlásená 15. 10. 2015 dekanom fakulty profesorom JUDr. Jaroslavom Ivorom, DrSc. Pokyny k obsahu a úprave súťažných prác, termíny podania prihlášok a odovzdaní prác boli dostupné na webovej stránke fakulty. Súťaž o najlepšiu študentskú prácu hodnotila komisia zložená z pedagógov a študentov Fakulty práva.
Súťaž sa uskutočnila 1. 4. 2016 za účasti všetkých súťažiacich. Autori súťažných prác stručne predstavili svoje práce a následne vo verejnej rozprave zodpovedali na otázky. Do rozpravy sa vo veľkej miere zapájali aj zostávajúci účastníci súťaže. Členovia komisie hodnotili súťažiacich podľa vopred zverejnených kritérií.Komisia na neverejnom rokovaní vyhodnotila úroveň súťažných prác, ich prezentácie a reakcie súťažiacich na otázky členov komisie a účastníkov súťaže. Ocenenie si odniesli Bc. Tomáš Ferech, Bc. Michaela Flešková a Bc. Pavol Babík. Blahoželáme.

<<< Späť