Fakulta práva

Záznam z prednášky – Právo na súkromie v digitálnej ére (JUDr. Rastislav Kaššák, PhD., sudca Ústavného súdu SR)

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

napriek letnému režimu, pokračujeme vo svedomitom plnení našich povinností… a preto sme zorganizovali ďalšiu prednášku v spolupráci so Stredoeurópskou sieťou profesorov. Tentokrát prijal naše pozvanie na Fakultu práva Paneurópskej vysokej školy sudca Ústavného súdu SR, JUDr. Rastislav Kaššák, PhD., ktorý sa venoval horúcej téme Práva na súkromie v digitálnej ére, a to 22. júna 2022 o 15.00. Záznam prednášky a následnej diskusie si môžete pozrieť online:

 


 

<<< Späť