doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.

doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.


Dňa 13. septembra 2023 bola vymenovaná prezidentkou SR za profesorku v odbore občianske právo. (Prezidentka Slovenskej republiky – Vymenovania a odvolania)

Žiadosť v odbore Občianske právo, podaná 25. mája 2021, interná uchádzačka.

Životopis

Najvýznamnejšie vedecké práce

Predseda komisie:

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., profesor, občianske právo, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, externý/domáci

Členovia komisie:

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., profesor, občianske právo, Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, externý/zahraničný
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., profesorka, občianske právo, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, externá/zahraničná
prof. JUDr. Markéta Selucká, PhD., profesorka, občianske právo, Právnická fakulta Masarykovej Univerzity Brno, externá/zahraničná

Oponenti:

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M, MA, profesor, občianske právo, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, externý/domáci
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., profesor, občianske právo, Právnická fakulta Masarykovej Univerzity Brno, externý/zahraničný
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., profesor, občianske právo, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice, externý/domáci

Oznámenie o konaní inauguračnej prednášky

Oponentské posudky

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie vedeckej rady

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady

Zloženie VR PEVŠ

Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady Fakulty práva PEVŠ

Zloženie Vedeckej rady Fakulty práva PEVŠ

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty práva PEVŠ

 

Dňa 13. septembra 2023 bola vymenované prezidentkou SR za profesorku v odbore občianske právo.