doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.

doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.


Žiadosť v odbore Občianske právo, podaná 25. mája 2021, interná uchádzačka.

Životopis

Najvýznamnejšie vedecké práce

Predseda komisie:

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., profesor, občianske právo, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, externý/domáci

Členovia komisie:

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., profesor, občianske právo, Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, externý/zahraničný
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., profesorka, občianske právo, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, externá/zahraničná
prof. JUDr. Markéta Selucká, PhD., profesorka, občianske právo, Právnická fakulta Masarykovej Univerzity Brno, externá/zahraničná

Oponenti:

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M, MA, profesor, občianske právo, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, externý/domáci
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., profesor, občianske právo, Právnická fakulta Masarykovej Univerzity Brno, externý/zahraničný
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., profesor, občianske právo, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice, externý/domáci

Oznámenie o konaní inauguračnej prednášky

Oponentské posudky

Návrh inauguračnej komisie