Ing. Mgr. Irena Žantovská, PhD.

Ing. Mgr. Irena Žantovská, PhD.


Žiadosť v odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá podaná dňa 1.6.2016, vysokoškolský pedagóg, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

 • Životopis
 • Názov habilitačnej práce: Proměny rétoriky v současné mediální komunikaci
 • Téma habilitačnej prednášky: Spektakularizace veřejné a mediální komunikace jako projevy globalizace
 • oponenti habilitačnej práce a oponentské posudky:
 1.  prof. PhDr. Marek Franěk, PhD., CSc., Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové
 2.  prof. PhDr. Silvia Gáliková, PhD., Teologická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava
 3.  prof. PhDr. Jozef Mlacek, PhD., Filozofická fakulta, Katedra žurnalistiky, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok
 • habilitačna komisia:

Predseda: prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D., Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Fakulta masmédií

Členovia:

 1.  prof. PhDr. Jan Hyvnar, CSc., Divadelní fakulta, AMU Praha
 2.  prof. Mgr. Božidara Turzonovová, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
 3.  doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Fakulta masmédií