JUDr. PhDr. Lilla Garayová, PhD.

JUDr. PhDr. Lilla Garayová, PhD.


Žiadosť o habilitačné konanie podaná 28. februára 2024

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: Medzinárodné právo

Životopis

Názov habilitačnej práce: Právne ihrisko hry: Orientácia v úskaliach práva dieťaťa na hru

Predseda komisie:

prof. JUDr. Dalibor JÍLEK, CSc.profesor, medzinárodné právo, Ústav medzinárodného a európskeho práva, FP PEVŠ, interný/domáci

Členovia komisie:

doc. JUDr. Dagmar LANTAJOVÁ, PhD., docentka, medzinárodné právo, Katedra medzinárodného a európskeho práva, Trnavská Univerzita v Trnave, externá/domáca

doc. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M. PhD. docent, právo Európskej únie, Katedra medzinárodného a európskeho práva, PF UP Olomouc, externý/zahraničný

Oponenti:                   

prof. JUDr. Juraj JANKUV, PhD., profesor, medzinárodné právo, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta,  externý/domáci

prof. JUDr. PhDr. Lucia MOKRÁ, PhD., profesorka, medzinárodné právo, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, FSEV UK Bratislava, externá/domáca

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael SIMAN, PhD., DEA, profesor, medzinárodné právo, Ústav medzinárodného a európskeho práva, FP PEVŠ, interný/domáci