PhDr. Mgr. JUDr. Jozef Medelský, PhD.

PhDr. Mgr. JUDr. Jozef Medelský, PhD.


Žiadosť v odbore 3.4.7. trestné právo dňa 2. 10. 2017, externý uchádzač

Životopis

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce

Názov habilitačnej práce: Trestná zodpovednosť právnických osôb

 

Oponenti habilitačnej práce:

prof. JUDr. Ivan ŠIMOVČEK, CSc., profesor, vedúci katedry trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, externý/domáci

doc. JUDr. Ingrid MENCEROVÁ, PhD., docent, katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín, Právnická fakulta UMB Banská Bystrica externý/domáci

doc. JUDr. Peter POLÁK, PhD.,  docent, vedúci ústavu verejného práva, FP PEVŠ, interný/domáci

Habilitačná komisia:

Predseda komisie:

prof. JUDr. Jaroslav IVOR, DrSc., profesor, ústav verejného  práva FP PEVŠ, interný/domáci

Členovia komisie: 

prof. JUDr. Jozef ČENTÉŠ, PhD., profesor, vedúci katedry trestného práva kriminológie a kriminalistiky, Právnická fakulta UK Bratislava, zástupca riaditeľky trestného odboru Generálnej prokuratúry SR, externý/domáci

prof. JUDr. Jiří JELÍNEK , CSc., profesor, vedúci katedry trestního práva, Právnická fakulta UK Praha, externý/zahraničný

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie vedeckej rady

Prezenčná listina vedeckej rady