PhDr. Mgr. JUDr. Jozef Medelský, PhD.

PhDr. Mgr. JUDr. Jozef Medelský, PhD.


Žiadosť v odbore 3.4.7. trestné právo dňa 2. 10. 2017, externý uchádzač

Životopis

Názov habilitačnej práce: Trestná zodpovednosť právnických osôb