Kontakty

Magdaléna Navarová

Funkcia: Účtovníčka

Pracovisko: Ekonomické oddelenie

Tel: +421 2 4820 8808

E-mail: magdalena.navarova@paneurouni.com