PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 

 
 
 
 
 
 
 

Typ štúdia

Kalendár udalostí

 

NOVÉ NA STRÁNKACH

10 + 1 dôvod prečo študovať

na Fakulte MASMÉDIÍ?
 
 

10 dobrých dôvodov prečo študovať

na Fakulte EKONÓMIE A PODNIKANIA!
 
 

15 dobrých dôvodov prečo študovať

na Fakulte PSYCHOLÓGIE PEVŠ!
 

Nová výška školného

PEVŠ najnovšie ponúka nižšie školné a možnosť splátok školného pre nasledujúci akademický rok!
 

Videopozvánka na DOD

Zamiluj sa do našej techniky počas Dňa otvorených dverí v Mediálnom centre 14.februára od 11:00
 

Časopis LIKE 15/2014

Máme nové číslo časopisu LIKE!
 

PEVŠ na Akademia&Vapac

06.10.2015
Po otvorení veľtrhu ministrom ŽP a ďalšími hosťami patril Vapac študentom. Zajtra do 14:00 sa môžete prísť pozrieť do nášho stánku.
 

Akademia & Vapac 2015

05.10.2015
V utorok začína 19. ročník veľtrhu štúdia a kariéry Akademia & Vapac 2015. V stánku PEVŠ na návštevníkov čakajú zaujímavé aktivity a súťaže.
 

Welcome week pre študentov Erasmus+

02.10.2015
Welcome week bol týždňom určeným novým študentom, ktorý u nás strávia tento akademický rok.
 

PEVŠ otvorila nový akademický rok 2015/2016

28.09.2015
Štyri fakulty PEVŠ dnes slávnostne otvorili nový akademický rok 2015/2016. Vedenie fakulty práva privítalo nových študentov na Tomášikovej, poslucháčov ďalších troch fakúlt - masmédií, ekonómie a podnikania a informatiky - v budove na Tematínskej.
 
 

PROMÓCIA ABSOLVENTOV RIGORÓZNEHO KONANIA A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

07.10.2015
POZVÁNKA NA SLÁVNOSTNÚ PROMÓCIU ABSOLVENTOV JUDr. a PhD.
 

OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC

07.10.2015
Obhajoby dizertačných prác na Ústave medzinárodného a európskeho práva Fakulty práva PEVŠ
 

Oznam o konaní obhajob

06.10.2015
na FEP PEVŠ
 

Oznam pre študentov - aktuálne rozvrhy

02.10.2015
Oznam pre študentov - aktuálne rozvrhy
 

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

23.09.2015
Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016
 

Termín podania prihlášok predlžujeme do konca septembra

02.09.2015
Na všetky fakulty môžete posielať prihlášky do 30.09.2015
 

Oznam o obhajobách dizertačných prác

01.10.2015
Obhajoby dizertačných prác na FM PEVŠ
 

Obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška

30.09.2015
Na FM PEVŠ sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
 

OTVÁRACIE HODINY KNIŽNICE

25.09.2015
Služby akademickej knižnice v AR 2015/2016
 

VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY PRE AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 ZO DŇA 07.10.2015

07.10.2015
BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM: PSYCHOLÓGIA
 

Obhajoba dizertačnej práce

28.09.2015
V študijnom odbore 3.1.11. pedagogická, poradenská a školská psychológia
 

Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 na Fakulte psychológie

24.09.2015
V stredu 30.9.2015 o 11.00 hod. v Aule Maxma.
 

Rozvrhy na ZS 2015/2016

23.09.2015
Už v nových priestoroch na Tomášikovej 20, Bratislava - Ružinov
 

Média o nás

Všetky

VYSOKOŠKOLÁCI zasadli do lavíc 06.10.2015

S akými očakávaniami vstupujú do nového akademického roka, ktorý sa práve začal, niektoré slovenské vysoké školy sa opýtal týždenník Slovenka. Za našu školu odpovedal rektor prof. JUDr. JÁN SVÁK,DrSC. Prečítajte si.
 

Magistri súkromnej fakulte práva veria, bakalári menej 28.09.2015

Pozastavenie akreditácie Fakulte práva PEVŠ a jeho opätovné vrátenie rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave vyvolalo viacero mediálnych výstupov, ktoré svojou neaktuálnosťou, nesprávnymi a nepresnými informáciami významne poškodili dobré meno našej školy. Vysvetlenie vývoja a jeho súvislostí dekanom fakulty práva PEVŠ si môžete prečítať na portáli sme.sk.
 

Fakulta práva PEVŠ otvorí budúci týždeň nový akademický rok 23.09.2015

Tlačová agentúra SITA (a ďalšie médiá) zverejnila 22. septembra správu o otvorení nového akademického roka pre prvákov fakulty práva PEVŠ a napravila tak dezinformácie, ktoré o fakulte práva včera nesprávne uviedli viaceré médiá.
 

Ľudia na PEVŠ

PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.

PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.
 

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
 

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. (Slovenská republika)

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. (Slovenská republika)
 

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)
 

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)
 

Prof. RUSLAN GRINBERG, DrSc. (Ruská federácia)

Prof. RUSLAN GRINBERG, DrSc. (Ruská federácia)
 

Dr. PAL TAMAS (Maďarsko)

Dr. PAL TAMAS (Maďarsko)
 

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)
 

doc. Mgr. ELENA LISÁ, PhD. (Slovenská republika)

doc. Mgr. ELENA LISÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)
 

prof. Ing. KAJETÁNA HONTYOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

prof. Ing. KAJETÁNA HONTYOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. ANTON COORAY (Hong Kong)

Prof. ANTON COORAY (Hong Kong)
 

Prof. HANS SCHLOSSER (Nemecko)

Prof. HANS SCHLOSSER (Nemecko)
 

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)
 

Prof. WANG GUIGUO (Hong Kong)

Prof. WANG GUIGUO (Hong Kong)
 

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)
 

Prof. JUDr. Pavel ŠTURMA, DrSc. (Česká republika)

Prof. JUDr. Pavel ŠTURMA, DrSc. (Česká republika)
 

NEPREHLIADNITE

Medzinárodná konferencia Technickej univerzity vo Viedni aj na PEVŠ

Dvojdňová konferencia mala široký záber a venovala sa ekonomickým, právnym, mediálnym, psychologickým, kultúrnym, marketingovým témam.
 

Like magazín najlepším slovenským vysokoškolským časopisom

Porota 19. ročníka prestížnej súťaže Štúrovo pero vybrala študentský časopis Paneurópskej vysokej školy, Like magazín, za najlepší v kategórii vysokoškolských periodík.
 

Zmluva s Hue University College of Ekonomics

Rektor PEVŠ prof. Ján Svák, DrSc. pri podpise zmluvy o spolupráci so zástupcom Hue University College of Ekonomics, Assoc. Prof. Dr. Tran Van Hoa.
 

Študent FP PEVŠ na RomeMUN2014

PEVŠ na podujatí, ako člen Bezpečnostnej Rady (UNSC), reprezentoval študent Fakulty práva Martin Kača.
 

Úspech študentov Fakulty práva

Na súťaži "Frankfurt Investment Arbitration Moot Court" Marek Anderle, Matúš Jarolín, Martin Kridla, Peter Plachý a Sláva Stašková vo vyraďovacej fáze sa dokonca dostali až do štvrťfinále.
 

Vzdelávanie cez internet

Od letného semestra akademického roku 2013/2014 začína PEVŠ realizovať projekt vzdelávania cez internet.
 

Videli ste už nové Paneuronews?

Profesionálne dielo Mediálneho centra PEVŠ hovorí predovšetkým o úspechoch našich študentov a vízii školy pri príležitosti desiateho výročia jej založenia. Príjemné sledovanie!