PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 

 
 
 
 
 
 
 

Ponuka štúdia

Kalendár udalostí

 

10 dôvodov prečo študovať na PEVŠ

1. Kvalitné 3-stupňové štúdium na 5 fakultách v 20 akreditovaných programoch.

2. Praktická orientácia – vysoký podiel prednášajúcich odborníkov z praxe, atraktívna výučba vo svetových jazykoch, pripravenosť uplatniť sa na trhu práce.

3. Moderné učebné metódy, individuálny prístup k študentom.

4. Štúdium v zahraničí – aktívna spolupráca so 60 vysokými školami v rámci programu Erasmus+ a 20 bilaterálnych partnerstiev v krajinách mimo EÚ.

5. Pravidelná účasť a vysoká úspešnosť študentov na študentských súťažiach doma aj v zahraničí.

6. Medziodborové štúdium – možnosť súbežného finančne zvýhodneného štúdia na viacerých fakultách.

7. Štipendijný program a variabilnosť platieb za štúdium – mesačné a semestrálne splátky

8. Moderné priestory, kvalitné technické vybavenie, ľahko dostupná študijná literatúra.

9. Bohatý študentský život, aktívna podpora kultúry a športu, dobré kontakty do budúcnosti.

10. Rigorózne, habilitačné, inauguračné konanie, celoživotné vzdelávanie.

Konferencia Akadamickej aliancie za účasti významného ekonóma

03.05.2016
Na prvej konferencii ekonomického zameranie pripravovanej pod hlavičkou Akademickej aliancie vystúpi aj taká osobnosť, akou je český ekonóm, profesor Milan Zelený. Jedným z členov vzdelávacej skupiny Akademickej aliancie ja aj PEVŠ.
 

Víťazi literárnej súťaže pôjdu do Bruselu

29.04.2016
Ak si chcete urobiť výlet do Europarlamentu v Bruseli, zapojte sa do literárnej súťaže vyhlásenej europoslancom Ivanom Štefancom.
 

Víťazkou literárnej súťaže sa stala stredoškoláčka zo Starej Ľubovne

27.04.2016
Emma Tomková zo strednej školy v Starej Ľubovni si odniesla hlavnú cenu z literárnej súťaže vyhlásenej PEVŠ a Indonézskym veľvyslanectvom.
 

Stanovisko SRK k programovému vyhláseniu vlády SR

22.04.2016
Prečítajte si Stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie k Programovému vyhláseniu vlády SR.
 

ŠTÁTNE SKÚŠKY - APRÍL/MÁJ - MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

04.05.2016
zaradenie študentov do skúšobných komisii
 

Obhajoby bakalárskych prác ÚTD a SVD

04.05.2016
Obhajoby bakalárskych prác ÚTD a SVD.
 

Budúci právnici sa na PEVŠ stretli s čínskym veľvyslancom

29.04.2016
Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky oboznámil na pôde školy študentov Fakulty práva s perspektívami spolupráce medzi Slovenskom a Čínou.
 

Na PEVŠ pokrstili výnimočnú publikáciu Kriminalistika

29.04.2016
Výnimočná a rozsiahla publikácia s názvom Kriminalistika bola včera pokrstená ministerkou spravodlivosti na PEVŠ, Tomášikova.
 

Voľba kandidáta na funkciu dekana FEP PEVŠ

22.04.2016
Oznam o vyhlásení volieb kandidáta na funkciu dekanka FEP PEVŠ
 

Akreditačná komisia rozhodla o akreditácii PEVŠ

07.04.2016
PEVŠ získala komplexnú akreditáciu na všetky stupne štúdia
 

Pozývame vás na Deň otvorených dverí 15. apríla

07.04.2016
Pozývame vás na Deň otvorených dverí, kde sa dozviete všetko podstatné o štúdiu na našej škole.
 

Vedecký seminár doktorandov FEP PEVŠ

04.04.2016
Pozvánka na Vedecký seminár doktorandov FEP PEVŠ.
 

Inšpiratívny ARTUR 2016 s výborným programom a hosťami

03.05.2016
Medzinárodný festival umeleckej tvorby ARTUR 2016 bol pre študentov Fakulty masmédií, pedagógov a hostí výbornou inšpiráciou a zdrojom informácií.
 

ARTUR festival - vyhodnotenie

02.05.2016
Ocenenie súťažných prác
 

Ateliér kresby

27.04.2016
Vyučovanie dizajnu médií
 

ARTUR FESTIVAL - program

24.04.2016
Program festivalu
 

ŠVOČ 2015/2016

19.04.2016
 

Akreditačná komisia rozhodla o akreditácii PEVŠ

07.04.2016
PEVŠ získala komplexnú akreditáciu na všetky stupne štúdia
 

Pozývame vás na deň otvorených dverí 15. apríla

07.04.2016
Pozývame vás na Deň otvorených dverí, kde sa dozviete všetko podstatné o štúdiu na našej škole.
 

Informácia o 3. kole prijímacieho konania na bakalárske štúdium

01.05.2016
Prihlášky je možné podávať do 31. mája 2016.
 

Oznam o konaní dizertačných skúšok

18.04.2016
v študijnom odbore 3.1.11. pedagogická, poradenská a školská psychológia
 

Vienna Test System testuje schopnosti študentov

14.04.2016
Študenti PEVŠ si môžu otestovať svoje schopnosti a profesijné predpoklady diagnostickým systémom Vienna Test System, ktorý má škola k dispozícii už druhý rok.
 

Vedecký seminár profesora Rennera o migrácii

11.04.2016
Fakulta psychológie PEVŠ vás pozýva na vedecký seminár na tému Migrácia a zdravie očami psychológie.
 

PEVŠ v médiách

Všetky

Pedagóg Fakulty masmédií PEVŠ menovaný za riaditeľa ŠPÚ 03.05.2016

Pedagóg našej školy bol ministrom školstva vymenovaný za riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu.
 

Študenti práva PEVŠ sa stretli s veľvyslancom ČĽR 03.05.2016

Minulý týždeň sa na pôde PEVŠ uskutočnila prednáška s diskusiou medzi veľvyslancom ČĽR a študentmi Fakulty práva.
 

Krst Kriminalistiky na pôde PEVŠ 03.05.2016

Na PEVŠ sme krstili najnovšiu publikáciu Kriminalistika s významnými hosťami.
 

Ľudia na PEVŠ

PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.

PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.
 

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
 

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)
 

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)
 

Dr. PAL TAMAS (Maďarsko)

Dr. PAL TAMAS (Maďarsko)
 

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)
 

doc. Mgr. ELENA LISÁ, PhD. (Slovenská republika)

doc. Mgr. ELENA LISÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)
 

prof. Ing. KAJETÁNA HONTYOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

prof. Ing. KAJETÁNA HONTYOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. ANTON COORAY (Hong Kong)

Prof. ANTON COORAY (Hong Kong)
 

Prof. HANS SCHLOSSER (Nemecko)

Prof. HANS SCHLOSSER (Nemecko)
 

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)
 

Prof. WANG GUIGUO (Hong Kong)

Prof. WANG GUIGUO (Hong Kong)
 

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)
 

Prof. JUDr. Pavel ŠTURMA, DrSc. (Česká republika)

Prof. JUDr. Pavel ŠTURMA, DrSc. (Česká republika)
 

Dr. BEA VERSCHRAEGEN, LL.M., M.E.M. (Rakúska republika)

Dr. BEA VERSCHRAEGEN, LL.M., M.E.M. (Rakúska republika)
 

doc. JUDr. LUCIA ŽITŇANSKÁ, PhD. (Slovenská republika)

doc. JUDr. LUCIA ŽITŇANSKÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

AKTIVITY

PEVŠ na stredných školách

Pedagógovia a doktorandi PEVŠ vám ponúkajú prednášky na témy, v ktorých sú odborníkmi. Prídu na vašu školu a pútavou formou odovzdajú študentom nadobudnuté poznatky a skúsenosti z oblastí práva, ekonómie a podnikania, psychológie, masmédií alebo informatiky
 

Like magazín pevš – najlepší vysokoškolský časopis na Slovensku

Like magazín pevš bol založený́ v roku 2011. Vznikol ako študentské́ médium, ktoré informuje o novinkách a ľuďoch na PEVŠ. Periodikum tvoria študenti všetkých fakúlt pod odborným dohľadom pedagógov Fakulty masmédií. Ponúka študentom prvotnú novinársku, grafickú, fotografickú, marketingovú a organizačnú prax
 

Rádio Like – rádio Paneurópskej vysokej školy

Rádio Like je zamerané hlavne pre ľudí na PEVŠ, ale na svoje si môže prísť každý mladý človek. Ponúkame zaujímavosti o našich študentoch, vyučujúcich a dianí na škole
 

Mediálne centrum PEVŠ

Mediálne centrum PEVŠ je moderne vybavené pracovisko, ktoré umožňuje kvalitné spracovania obrazu, zvuku, fotografie, grafiky a textu. V priestoroch po bývalej televízii LUNA na Nevädzovej ulici tak študenti i profesionálni pracovníci majú možnosť vytvoriť zaujímavé projekty v reálnom prostredí
 

European Business Competence *Licence (EBC*L) – Medzinárodný ekonomický vzdelávací program

Program ponúka získanie medzinárodného ekonomického certifikátu – EBC*L z podnikovej ekonomiky v jazyku slovenskom alebo anglickom resp. nemeckom
 

Letná škola

Špecializované kurzy vedené odborníkmi z praxe, ktoré prebiehajú v letných mesiacoch v priestoroch moderne vybaveného Mediálneho centra PEVŠ