PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 

 
 
 
 
 
 
 

Ponuka štúdia

Kalendár udalostí

 

10 dôvodov prečo študovať na PEVŠ

1. Kvalitné 3-stupňové štúdium na 5 fakultách v 20 akreditovaných programoch.

2. Praktická orientácia – vysoký podiel prednášajúcich odborníkov z praxe, atraktívna výučba vo svetových jazykoch, pripravenosť uplatniť sa na trhu práce.

3. Moderné učebné metódy, individuálny prístup k študentom.

4. Štúdium v zahraničí – aktívna spolupráca so 60 vysokými školami v rámci programu Erasmus+ a 20 bilaterálnych partnerstiev v krajinách mimo EÚ.

5. Pravidelná účasť a vysoká úspešnosť študentov na študentských súťažiach doma aj v zahraničí.

6. Medziodborové štúdium – možnosť súbežného finančne zvýhodneného štúdia na viacerých fakultách.

7. Štipendijný program a variabilnosť platieb za štúdium – mesačné a semestrálne splátky

8. Moderné priestory, kvalitné technické vybavenie, ľahko dostupná študijná literatúra.

9. Bohatý študentský život, aktívna podpora kultúry a športu, dobré kontakty do budúcnosti.

10. Rigorózne, habilitačné, inauguračné konanie, celoživotné vzdelávanie.

Nová expozícia moderného výtvarného umenia v galérii na PEVŠ k významnému výročiu UBS

27.09.2016
Pozývame vás na vernisáž moderného výtvarného umenia do galérie Silencium na PEVŠ 29. septembra o 17.00 hodine.
 

Za prítomnosti predsedu NR SR otvorila Fakulta práva nový akademický rok

26.09.2016
Nový akademický rok 2016/2017 otvorila dnes Fakulta práva PEVŠ za prítomnosti predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, Andreja Danka.
 

PEVŠ na významných veľtrhoch vysokých škôl

22.09.2016
Príďte sa informovať na vysokoškolské veľtrhy na Slovensku a v Čechách o možnostiach štúdia na PEVŠ.
 

Absolventka Fakulty práva získala zlato na Letnej univerziáde

12.09.2016
Andrea Briestenská svojím víťazstvom v šachu zviditeľnila aj PEVŠ, ktorá jej poskytla za reprezentáciu motivačné štipendium.
 

Za prítomnosti predsedu NR SR otvorila Fakulta práva nový akademický rok

26.09.2016
Nový akademický rok 2016/2017 otvorila dnes Fakulta práva PEVŠ za prítomnosti predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, Andreja Danka.
 

Fakulta práva má nového dekana

23.09.2016
Od akademického roka 2016/2017 má Fakulta práva nového dekana.
 

PEVŠ na vysokoškolských veľtrhoch v SR a ČR

22.09.2016
Príďte sa informovať na vysokoškolské veľtrhy na Slovensku a v Čechách o možnostiach štúdia na PEVŠ.
 

Fakulta ekonómie a podnikania má nového dekana

29.09.2016
Nový dekan Fakulty ekonómie a podnikania doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA, privítal študentov na pôde PEVŠ počas slávnostného otvorenia akademického roka.
 

Rozvrh Bc. štúdia - zimný semester 2016/17

22.09.2016
Rozvrh bakalárskeho štúdia - zimný semester 2016/17
 

PEVŠ na vysokočkolských veľtrhoch v SR a ČR

22.09.2016
Príďte sa informovať na vysokoškolské veľtrhy na Slovensku a v Čechách o možnostiach štúdia na PEVŠ.
 

Rozvrh inžinierskeho štúdia FEP ZS 2016/17

21.09.2016
Rozvrh inžinierskeho štúdia FEP v zimnom semestri akademického roka 2016/17
 

Oznam o obhajobách dizertačných prác

26.09.2016
Dňa 6. a 7. 10. 2016 sa na pôde Fakulty masmédií PEVŠ (Tematínska 10, Bratislava, miestnosť U4) uskutočnia obhajoby dizertačných prác študentov v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá.
 

PEVŠ na veľtrhoch v SR a ČR

22.09.2016
Príďte sa informovať na vysokoškolské veľtrhy na Slovensku a v Čechách o možnostiach štúdia na PEVŠ.
 

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí

05.09.2016
Príďte sa opýtať osobne prečo študovať na PEVŠ.
 

Pár slov dekana

01.09.2016
Prajem študentom, pedagógom a ostatným pracovníkom fakulty, aby v novom akademickom roku boli múdri a viedli interaktívny a vzájomne obohacujúci dialóg
 

Fakulta informatiky predstavila médiám projekt InovEduc

09.09.2016
Na tlačovej konferencii s hojnou účasťou sa novinári dozvedeli o zaujímavom vzdelávacom projekte, ktorého výsledky budú slúžiť ako moderná didaktická pomôcky pre stredoškolákov.
 

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí

05.09.2016
Príďte sa opýtať prečo študovať na PEVŠ.
 

Príhovor dekana FI doc. Eugena Ružickeho

01.09.2016
Nedávno dozneli fanfáry slávnostných promócií zo záveru uplynulého akademického roka a uz začíname nový akademický rok
 

Dekanka Fakulty psychológie privítala študentov v novom akademickom roku

28.09.2016
Dekanka Fakulty psychológie s vedením fakulty privítali študentov na akademickej pôde v novom akademickom roku 2016/17.
 

Medzinárodná konferencia: ŠKOLA V KONTEXTE PSYCHOLÓGIE ZDRAVIA A POZITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE

27.09.2016
29. - 30. septembra 2016, Aula Maxima, Tomášikova 20
 

VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY pre akademický rok 2016/2017 zo dňa 26.9.2016

27.09.2016
Bakalársky študijný program: PSYCHOLÓGIA
 

Fakulta psychológie má od tohto akademického roka novú dekanku

27.09.2016
Fakulta psychológia PEVŠ začína nový akademický rok 2016/2017 pod vedením novej dekanky.
 

PEVŠ v médiách

Všetky

Novinárske podujatia za prítomnosti profesora Tušera 28.09.2016

Profesor Andrej Tušer, zakladateľ súťaže Štúrovo pero, nevynechal ani 22. ročník tejto atraktívnej novinárskej súťaže. Zúčastnil sa aj stretnutia novinárov v Ružomberku.
 

Rozhovor v Denníku N s Tomášom Klepochom 26.09.2016

Pedagóg Fakulty masmédií Mgr. art. Tomáš Klepoch poskytol rozhovor Denníku N.
 

Projekt InovEduc sme predstavili verejnosti 09.09.2016

Medzinárodný projekt Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev bol dnes prezentovaný médiám na Fakulte informatiky.
 

Ľudia na PEVŠ

PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.

PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.
 

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
 

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)
 

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)
 

Dr. PAL TAMAS (Maďarsko)

Dr. PAL TAMAS (Maďarsko)
 

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)
 

doc. Mgr. ELENA LISÁ, PhD. (Slovenská republika)

doc. Mgr. ELENA LISÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)
 

prof. Ing. KAJETÁNA HONTYOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

prof. Ing. KAJETÁNA HONTYOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)
 

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)
 

Prof. JUDr. Pavel ŠTURMA, DrSc. (Česká republika)

Prof. JUDr. Pavel ŠTURMA, DrSc. (Česká republika)
 

doc. JUDr. LUCIA ŽITŇANSKÁ, PhD. (Slovenská republika)

doc. JUDr. LUCIA ŽITŇANSKÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. JUDr. JÁN SVÁK, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. JUDr. JÁN SVÁK, DrSc. (Slovenská republika)
 

AKTIVITY

PEVŠ na stredných školách

Pedagógovia a doktorandi PEVŠ vám ponúkajú prednášky na témy, v ktorých sú odborníkmi. Prídu na vašu školu a pútavou formou odovzdajú študentom nadobudnuté poznatky a skúsenosti z oblastí práva, ekonómie a podnikania, psychológie, masmédií alebo informatiky
 

Like magazín pevš – najlepší vysokoškolský časopis na Slovensku

Like magazín pevš bol založený́ v roku 2011. Vznikol ako študentské́ médium, ktoré informuje o novinkách a ľuďoch na PEVŠ. Periodikum tvoria študenti všetkých fakúlt pod odborným dohľadom pedagógov Fakulty masmédií. Ponúka študentom prvotnú novinársku, grafickú, fotografickú, marketingovú a organizačnú prax
 

Rádio Like – rádio Paneurópskej vysokej školy

Rádio Like je zamerané hlavne pre ľudí na PEVŠ, ale na svoje si môže prísť každý mladý človek. Ponúkame zaujímavosti o našich študentoch, vyučujúcich a dianí na škole
 

Mediálne centrum PEVŠ

Mediálne centrum PEVŠ je moderne vybavené pracovisko, ktoré umožňuje kvalitné spracovania obrazu, zvuku, fotografie, grafiky a textu. V priestoroch po bývalej televízii LUNA na Nevädzovej ulici tak študenti i profesionálni pracovníci majú možnosť vytvoriť zaujímavé projekty v reálnom prostredí
 

Letná škola

Špecializované kurzy vedené odborníkmi z praxe, ktoré prebiehajú v letných mesiacoch v priestoroch moderne vybaveného Mediálneho centra PEVŠ