PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ štúdia

Kalendár udalostí

 

NOVÉ NA STRÁNKACH

10 + 1 dôvod prečo študovať

na Fakulte MASMÉDIÍ?
 
 

10 dobrých dôvodov přeco študovať

na Fakulte EKONÓMIE A PODNIKANIA!
 
 

15 dobrých dôvodov přeco študovať

na Fakulte PSYCHOLÓGIE PEVŠ!
 

Nová výška školného

PEVŠ najnovšie ponúka nižšie školné a možnosť splátok školného pre nasledujúci akademický rok!
 

Videopozvánka na DOD

Zamiluj sa do našej techniky počas Dňa otvorených dverí v Mediálnom centre 14.februára od 11:00
 

Časopis LIKE 15/2014

Máme nové číslo časopisu LIKE!
 

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy môže po rozhodnutí súdu opäť prijímať nových študentov

02.07.2015
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy má naďalej právo prijímať nových študentov
 

Otváracie hodiny Akademickej knižnice počas prázdnin LS 2014/2015

01.07.2015
od 01.07.2015 - do začiatku AR 2015/2016
 

Počet absolventov PEVŠ

26.06.2015
v akademickom roku 2014/15
 

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy môže po rozhodnutí súdu opäť prijímať nových študentov

02.07.2015
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy má naďalej právo prijímať nových študentov
 

OBHAJOBA DIZERTAČNEJ PRÁCE

30.06.2015
Obhajoba dizertačnej práce na Ústave medzinárodného a európskeho práva FP PEVŠ
 

Stanovisko Vedeckej rady Fakulty práva PEVŠ

26.06.2015
k pozastaveniu práva uskutočňovať na fakulte študijné programy 1. a 2. stupňa v dennej a externej forme
 

Vladimír Bačišin na medzinárodnom kongrese

23.06.2015
o rope a zemnom plyne
 

Oznam pre študentov PEVŠ

11.06.2015
k pozastaveniu akreditácie na Fakulte práva
 

Prezident americkej spoločnosti Dan Moore na PEVŠ

20.03.2015
Prezident úspešnej americkej spoločnosti Southwestern Advantage Dan Moore 16. marca 2015 viedol na Paneurópskej vysokej škole prednášku
 

Záujem o štúdium na PEVŠ narastá

17.03.2015
Napriek klesajúcemu počtu absolventov stredných škôl zaznamenáva Paneurópska vysoká škola zvýšený počet záujemcov o štúdium
 

Výsledky 2. kola prijímacích pohovorov

22.06.2015
Mediálna komunikácia
Dizajn médií
 

Letná škola PEVŠ

20.06.2015
Počas prázdnin bude v PEVŠ letná škola
 

Výsledky prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium FM PEVŠ

17.06.2015
Dňa 15. júna 2015 sa uskutočnili prijímacie pohovory na doktorandské štúdium v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá na FM PEVŠ
 

Informácie pre študentov doktorandského štúdia FM PEVŠ

17.06.2015
Ukončenie AR 14/15 a zápis na AR15/16
 

Jubilejné štátnice na Fakulte informatiky PEVŠ

02.07.2015
Štátne záverečné skúšky
 

Oznam pre študentov PEVŠ

11.06.2015
k pozastaveniu akreditácie na Fakulte práva
 

VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY PRE AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 ZO DŇA 16.6.2015

19.06.2015
BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM: PSYCHOLÓGIA
 

Oznam pre študentov PEVŠ

11.06.2015
k pozastaveniu akreditácie na Fakulte práva
 

VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY PRE AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 ZO DŇA 27.03.2015

01.04.2015
BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM: PSYCHOLÓGIA
 

PREDNÁŠKY zahraničnej pedagogičky pre študentov Fakulty psychológie

19.03.2015
Prednášky na aktuálne témy: nelátkové závislosti, cyberstalking, resiliencia a rizikové správanie
 

Média o nás

Všetky

Študenti, tešte sa! Krajský súd rozhodol o bratislavskej škole práva 03.07.2015

Paneurópska vysoká škola práva môže opäť prijímať študentov. Krajský súd v Bratislave vo veci rozhodol
 

Paneurópska vysoká škola smie prijímať študentov, rozhodol súd 03.07.2015

Súkromná Paneurópska vysoká škola bude môcť prijať nových študentov
 

Ľudia na PEVŠ

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
 

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. (Slovenská republika)

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. (Slovenská republika)
 

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)
 

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)
 

Prof. RUSLAN GRINBERG, DrSc. (Ruská federácia)

Prof. RUSLAN GRINBERG, DrSc. (Ruská federácia)
 

MARC LUYCKX GHISI, MA, MBA, PhD.

MARC LUYCKX GHISI, MA, MBA, PhD.
 

Dr. PAL TAMAS (Maďarsko)

Dr. PAL TAMAS (Maďarsko)
 

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)
 

doc. Mgr. ELENA LISÁ, PhD. (Slovenská republika)

doc. Mgr. ELENA LISÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)
 

Prof. JUDr. DALIBOR JÍLEK, CSc.

Prof. JUDr. DALIBOR JÍLEK, CSc.
 

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)
 

prof. Ing. KAJETÁNA HONTYOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

prof. Ing. KAJETÁNA HONTYOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. ANTON COORAY (Hong Kong)

Prof. ANTON COORAY (Hong Kong)
 

Prof. HANS SCHLOSSER (Nemecko)

Prof. HANS SCHLOSSER (Nemecko)
 

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)
 

Prof. WANG GUIGUO (Hong Kong)

Prof. WANG GUIGUO (Hong Kong)
 

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)
 

NEPREHLIADNITE

Medzinárodná konferencia Technickej univerzity vo Viedni aj na PEVŠ

Dvojdňová konferencia mala široký záber a venovala sa ekonomickým, právnym, mediálnym, psychologickým, kultúrnym, marketingovým témam.
 

Like magazín najlepším slovenským vysokoškolským časopisom

Porota 19. ročníka prestížnej súťaže Štúrovo pero vybrala študentský časopis Paneurópskej vysokej školy, Like magazín, za najlepší v kategórii vysokoškolských periodík.
 

Zmluva s Hue University College of Ekonomics

Rektor PEVŠ prof. Ján Svák, DrSc. pri podpise zmluvy o spolupráci so zástupcom Hue University College of Ekonomics, Assoc. Prof. Dr. Tran Van Hoa.
 

Študent FP PEVŠ na RomeMUN2014

PEVŠ na podujatí, ako člen Bezpečnostnej Rady (UNSC), reprezentoval študent Fakulty práva Martin Kača.
 

Úspech študentov Fakulty práva

Na súťaži "Frankfurt Investment Arbitration Moot Court" Marek Anderle, Matúš Jarolín, Martin Kridla, Peter Plachý a Sláva Stašková vo vyraďovacej fáze sa dokonca dostali až do štvrťfinále.
 

Vzdelávanie cez internet

Od letného semestra akademického roku 2013/2014 začína PEVŠ realizovať projekt vzdelávania cez internet.
 

Videli ste už nové Paneuronews?

Profesionálne dielo Mediálneho centra PEVŠ hovorí predovšetkým o úspechoch našich študentov a vízii školy pri príležitosti desiateho výročia jej založenia. Príjemné sledovanie!