PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 

 
 
 
 
 
 
 

Typ štúdia

Kalendár udalostí

 

10 dôvodov prečo študovať na PEVŠ

1. Kvalitné 3-stupňové štúdium na 5 fakultách v 20 akreditovaných programoch.

2. Praktická orientácia – vysoký podiel prednášajúcich odborníkov z praxe, atraktívna výučba vo svetových jazykoch, pripravenosť uplatniť sa na trhu práce.

3. Moderné učebné metódy, individuálny prístup k študentom.

4. Štúdium v zahraničí – aktívna spolupráca so 60 vysokými školami v rámci programu Erasmus+ a 20 bilaterálnych partnerstiev v krajinách mimo EÚ.

5. Pravidelná účasť a vysoká úspešnosť študentov na študentských súťažiach doma aj v zahraničí.

6. Medziodborové štúdium – možnosť súbežného finančne zvýhodneného štúdia na viacerých fakultách.

7. Štipendijný program a variabilnosť platieb za štúdium – mesačné a semestrálne splátky

8. Moderné priestory, kvalitné technické vybavenie, ľahko dostupná študijná literatúra.

9. Bohatý študentský život, aktívna podpora kultúry a športu, dobré kontakty do budúcnosti.

10. Rigorózne, habilitačné, inauguračné konanie, celoživotné vzdelávanie.

Príďte na Deň otvorených dverí PEVŠ

30.11.2015
Paneurópska vysoká škola otvára svoje brány tento piatok v Deň otvorených dverí.
 

Študentská konferencia BratMUN

23.11.2015
Na pôde PEVŠ sa uskutočnila významná študentská konferencia s medzinárodnou účasťou.
 

Prednáška svetovej kapacity na PEVŠ

16.11.2015
Pozývame vás na prednášku manažéra svetového mena Dana Moora.
 

Vedecká konferencia o ľudských právach

12.11.2015
Dnes sa na pôde našej školy koná vedecká konferencia na tému ľudských práva.
 

Deň otvorených dverí v PEVŠ

30.11.2015
PEVŠ otvára v piatok svoje brány pre záujemcov o štúdium na našej škole.
 

ZOBRAZENIE A TVORBA ROZVRHU

19.11.2015
ZS 2015/2016
 

Voľby do AS FEP

01.12.2015
Voľby do Akademického senátu FEP dňa 10.12.2015 od 10:00- do 12:00 hod. Návrhy na členov do AS FEP treba doručiť na sekretariát FEP do 4.12.2015.
 

Deň otvorených dverí v PEVŠ

30.11.2015
PEVŠ otvorí v piatok svoje brány pre záujemcov o štúdium na našej škole.
 

Vedecký seminár doktorandov FEP PEVŠ

30.11.2015
Fakulta ekonómie a podnikania Vás pozýva na Vedecký seminár doktorandov na tému: "Metodológia vedeckého výskumu", ktorý sa uskutoční dňa 7.12.2015 o 13.30 hod v posluchárni č. 7.
 

Medzinárodná konferencia FEP

25.11.2015
Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu FEP na tému: Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní, dňa 26.11.2015 o 9:30 hod.
 

Deň otvorených dverí na PEVŠ

30.11.2015
PEVŠ otvorí v piatok svoje brány pre záujemcov o štúdium na našej škole.
 

Karel Hvížďala na Fakulte masmédií PEVŠ

23.11.2015
Fakulta masmédií PEVŠ organizuje 25. 11. 2015 medzinárodnú vedeckú konferenciu
 

Dizajn na kolesách

20.11.2015
Workshop pre študentov
 

Oznam o obhajobách dizertačných prác

19.11.2015
Obhajoby dizertačných prác na FM PEVŠ
 

Deň otvorených dverí na PEVŠ

30.11.2015
PEVŠ otvorí v piatok svoje brány záujemcov o štúdium na našej škole.
 

Deň otvorených dverí na PEVŠ

30.11.2015
PEVŠ otvorí v piatok svoje brány záujemcom o štúdium na našej škole.
 

Obhajoba dizertačnej práce

10.11.2015
V študijnom odbore 3.1.11. pedagogická, poradenská a školská psychológia
 

OZNAM O VOĽBÁCH

19.10.2015
Voľby do študentskej časti Akademického senátu Fakulty psychológie PEVŠ dňa 27.10.2015.
 

Oznam o rektorskom voľne

16.10.2015
Rektor Paneurópskej vysokej školy prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. vyhlasuje na piatok 30.10.2015 Rektorské voľno pre študentov PEVŠ
 

Média o nás

Všetky

Vedecká konferencia na Fakulte práva 23.11.2015

Fakulta práva PEVŠ usporiadala na svojej pôde medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému ľudských práv.
 

Študentov kauza na Paneurópskej neodradila, na právo sa hlásili stovky 16.11.2015

Vďaka rozhodnutiu súdu v prospech školy, však právnická fakulta mohla v zimnom semestri prijať vyše osemsto uchádzačov do prvého ročníka
 

K životnému jubileu dekana FM Jozefa Leikerta 22.10.2015

Blahoželáme k životnému jubileu dekana Fakulty masmédií PEVŠ Jozefovi Leikertovi.
 

Ľudia na PEVŠ

PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.

PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.
 

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
 

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. (Slovenská republika)

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. (Slovenská republika)
 

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)
 

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)
 

Dr. PAL TAMAS (Maďarsko)

Dr. PAL TAMAS (Maďarsko)
 

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)
 

doc. Mgr. ELENA LISÁ, PhD. (Slovenská republika)

doc. Mgr. ELENA LISÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)
 

prof. Ing. KAJETÁNA HONTYOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

prof. Ing. KAJETÁNA HONTYOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. ANTON COORAY (Hong Kong)

Prof. ANTON COORAY (Hong Kong)
 

Prof. HANS SCHLOSSER (Nemecko)

Prof. HANS SCHLOSSER (Nemecko)
 

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)
 

Prof. WANG GUIGUO (Hong Kong)

Prof. WANG GUIGUO (Hong Kong)
 

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)
 

Prof. JUDr. Pavel ŠTURMA, DrSc. (Česká republika)

Prof. JUDr. Pavel ŠTURMA, DrSc. (Česká republika)
 

Dr. BEA VERSCHRAEGEN, LL.M., M.E.M. (Rakúska republika)

Dr. BEA VERSCHRAEGEN, LL.M., M.E.M. (Rakúska republika)
 

NEPREHLIADNITE

Medzinárodná konferencia Technickej univerzity vo Viedni aj na PEVŠ

Dvojdňová konferencia mala široký záber a venovala sa ekonomickým, právnym, mediálnym, psychologickým, kultúrnym, marketingovým témam.
 

Like magazín najlepším slovenským vysokoškolským časopisom

Porota 19. ročníka prestížnej súťaže Štúrovo pero vybrala študentský časopis Paneurópskej vysokej školy, Like magazín, za najlepší v kategórii vysokoškolských periodík.
 

Zmluva s Hue University College of Ekonomics

Rektor PEVŠ prof. Ján Svák, DrSc. pri podpise zmluvy o spolupráci so zástupcom Hue University College of Ekonomics, Assoc. Prof. Dr. Tran Van Hoa.
 

Študent FP PEVŠ na RomeMUN2014

PEVŠ na podujatí, ako člen Bezpečnostnej Rady (UNSC), reprezentoval študent Fakulty práva Martin Kača.
 

Úspech študentov Fakulty práva

Na súťaži "Frankfurt Investment Arbitration Moot Court" Marek Anderle, Matúš Jarolín, Martin Kridla, Peter Plachý a Sláva Stašková vo vyraďovacej fáze sa dokonca dostali až do štvrťfinále.
 

Vzdelávanie cez internet

Od letného semestra akademického roku 2013/2014 začína PEVŠ realizovať projekt vzdelávania cez internet.
 

Videli ste už nové Paneuronews?

Profesionálne dielo Mediálneho centra PEVŠ hovorí predovšetkým o úspechoch našich študentov a vízii školy pri príležitosti desiateho výročia jej založenia. Príjemné sledovanie!