PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 

 
 
 
 
 
 
 

Ponuka štúdia

Kalendár udalostí

 

10 dôvodov prečo študovať na PEVŠ

1. Kvalitné 3-stupňové štúdium na 5 fakultách v 20 akreditovaných programoch.

2. Praktická orientácia – vysoký podiel prednášajúcich odborníkov z praxe, atraktívna výučba vo svetových jazykoch, pripravenosť uplatniť sa na trhu práce.

3. Moderné učebné metódy, individuálny prístup k študentom.

4. Štúdium v zahraničí – aktívna spolupráca so 60 vysokými školami v rámci programu Erasmus+ a 20 bilaterálnych partnerstiev v krajinách mimo EÚ.

5. Pravidelná účasť a vysoká úspešnosť študentov na študentských súťažiach doma aj v zahraničí.

6. Medziodborové štúdium – možnosť súbežného finančne zvýhodneného štúdia na viacerých fakultách.

7. Štipendijný program a variabilnosť platieb za štúdium – mesačné a semestrálne splátky

8. Moderné priestory, kvalitné technické vybavenie, ľahko dostupná študijná literatúra.

9. Bohatý študentský život, aktívna podpora kultúry a športu, dobré kontakty do budúcnosti.

10. Rigorózne, habilitačné, inauguračné konanie, celoživotné vzdelávanie.

Ako prvá právnická fakulta na Slovensku ponúkame zameranie “Športové právo”

15.02.2017
Vďaka spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom, môžu študenti fakulty práva získať okrem vysokoškolského diplomu v odbore právo aj osvedčenie a najmä vedomosti zo športového práva
 

Deň otvorených dverí na PEVŠ bude v piatok

14.02.2017
Príďte sa nás opýtať osobne na štúdium a študentský život na PEVŠ. Čakáme vás v piatok 17.2. o 10:00 na Tomášikovej 20.
 

Zúčastnite sa workshopu, ktorý vás naučí, ako získať kapitál

14.02.2017
Spoločne s ekonomickým týždenníkom Trend a programom Trend Academy vás pozývame na workshop, ktorý sa venuje získavaniu kapitálu pre začínajúci aj fungujúci podnik
 

Zvoleným kandidátom na rektora je popredný ekonóm Juraj Stern

02.02.2017
Bývalý rektor Ekonomickej univerzity a medzinárodne uznávaný odborník bol zvolený Akademickým senátom PEVŠ.
 

Ako prvá právnická fakulta na Slovensku ponúkame zameranie “Športové právo”

15.02.2017
Vďaka spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom, môžu študenti fakulty práva získať okrem vysokoškolského diplomu v odbore právo aj osvedčenie a najmä vedomosti zo športového práva
 

OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC

15.02.2017
Obhajoby dizertačných prác na Ústave teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín FP PEVŠ
 

Deň otvorených dverí na PEVŠ bude v piatok

14.02.2017
Príďte sa nás opýtať osobne na štúdium a študentský život na PEVŠ. Čakáme vás v piatok 17.2. o 10:00 na Tomášikovej 20.
 

Deň otvorených dverí na PEVŠ bude v piatok

14.02.2017
Príďte sa nás opýtať osobne na štúdium a študentský život na PEVŠ. Čakáme vás v piatok 17.2. o 10:00 na Tomášikovej 20.
 

Každý mesiac má PEVŠ otvorené dvere pre uchádzačov o štúdium

16.01.2017
Dni otvorených dverí sú najlepšou príležitosťou získať všetky dôležité informácie z prvej ruky, na vlastné oči vidieť priestory školy, dostať odpovede na otázky a nadobudnúť predstavu o tom, čo vás na škole počas štúdia čaká. Najbližšie vás na PEVŠ čakáme 20. januára.
 

Študenti FEP PEVŠ na exkurzii vo Volkswagen Slovakia, a.s.

09.12.2016
Exkurzia vo Volkswagen Slovakia, a.s.
 

Mediálne centrum pre vás otvárame aj v sobotu

15.02.2017
Študenti môžu aj tento semester pracovať na svojich projektoch aj mimo vyučovania. Mediálne centrum im bude k dispozícii dokonca počas víkendu
 

Deň otvorených dverí na PEVŠ bude v piatok

14.02.2017
Príďte sa nás opýtať osobne na štúdium a študentský život na PEVŠ. Čakáme vás v piatok 17.2. o 10:00 na Tomášikovej 20.
 

Každý mesiac má PEVŠ otvorené dvere pre uchádzačov o štúdium

16.01.2017
Dni otvorených dverí sú najlepšou príležitosťou získať všetky dôležité informácie z prvej ruky, na vlastné oči vidieť priestory školy, dostať odpovede na otázky a nadobudnúť predstavu o tom, čo vás na škole počas štúdia čaká. Najbližšie vás na PEVŠ čakáme 20. januára.
 

Študenti Fakulty masmédií sa zoznámili s Digitálnou garážou

06.12.2016
Zamestnávatelia čoraz častejšie vyhľadávajú absolventov s digitálnymi zručnosťami. Orientovať sa v online priestore pomáha Digitálna garáž spoločnosti Google. V utorok 6.12. sa s ňou zoznámili aj študenti PEVŠ.
 

Deň otvorených dverí na PEVŠ bude v piatok

14.02.2017
Príďte sa nás opýtať osobne na štúdium a študentský život na PEVŠ. Čakáme vás v piatok 17.2. o 10:00 na Tomášikovej 20.
 

Študenti informatiky, získajte výberovú stáž v svetových pobočkách IBM

03.02.2017
Zapojte sa spolu PEVŠ do programu IBM Great Minds 2017 a stážujte v Zürichu, Dubline, či Johannesburgu
 

Každý mesiac má PEVŠ otvorené dvere pre uchádzačov o štúdium

16.01.2017
Dni otvorených dverí sú najlepšou príležitosťou získať všetky dôležité informácie z prvej ruky, na vlastné oči vidieť priestory školy, dostať odpovede na otázky a nadobudnúť predstavu o tom, čo vás na škole počas štúdia čaká. Najbližšie vás na PEVŠ čakáme 20. januára.
 

14 tímov zmeralo svoje sily v súťaži FIRST LEGO League

13.01.2017
Premiérovo si fakulta informatiky vyskúšala organizáciu medzinárodnej súťaže.
 

Deň otvorených dverí na PEVŠ bude v piatok

14.02.2017
Príďte sa nás opýtať osobne na štúdium a študentský život na PEVŠ. Čakáme vás v piatok 17.2. o 10:00 na Tomášikovej 20.
 

Výmenné prednášky pre študentov FP a FPs PEVŠ

10.02.2017
Ochutnávka štúdia na Fakulte práva pre študentov Fakulty psychológie
 

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ KONFERENCIA 2017 - ŠVOK

01.02.2017
Dňa 2. marca 2017 o 13.00 hod. v posluchárni Minor
 

ROZVRHY na LS 2016/2017

19.01.2017
zverejnené na webe
 

PEVŠ v médiách

Všetky

Fakulta masmédií sa podieľa na pomoci ľuďom bez domova 26.01.2017

Fakulta masmédií spoločne s OZ Vagus a ďalšími partnermi pripravili na dnes 26.1. Krajší deň ľuďom bez domova. V centre OZ bude na nich čakať teplý obed, možnosť dať sa ostrihať či oholiť, vypočuť si pritom dobrú hudbu a aj inak sa zabaviť. Súčasťou popoludňajšieho podujatia je zbierka teplého šatstva, ktorú bude OZ Vagus následne distribuovať ľuďom, aby mali vyššie šance prežiť zimu na ulici.
 

O súťaži Lego Liga 25.01.2017

Fakulta informatiky sa prvýkrát zapojila do zorganizovania regionálneho kola medzinárodnej súťaže v stavaní a ovládaní robotov z celosvetovo známych stavebníc Lega. O súťaži si prečítajte viac v blogu nášho pedagóga a organizátora súťaže v našej škole, Ing. Juraja Štefanoviča, PhD.
 

Kurzy IT na Fakulte informatiky 23.01.2017

Od februára otvára Fakulta informatiky PEVŠ 7 špecializovaných kurzov na zvýšenie zručností v oblasti informačných technológií. Určené sú študentom aj širokej verejnosti.
 

Ľudia na PEVŠ

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
 

Doc. JUDr. PhDr. PETER POTASCH, PhD.

Doc. JUDr. PhDr. PETER POTASCH, PhD.
 

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)
 

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)
 

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)
 

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)
 

prof. Ing. KAJETÁNA HONTYOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

prof. Ing. KAJETÁNA HONTYOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)
 

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)
 

doc. JUDr. LUCIA ŽITŇANSKÁ, PhD. (Slovenská republika)

doc. JUDr. LUCIA ŽITŇANSKÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. JUDr. JÁN SVÁK, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. JUDr. JÁN SVÁK, DrSc. (Slovenská republika)
 

PARTNERI

Spolupráca PEVŠ
a IBM

prináša nové možnosti a príležitosti študentom so záujmom primárne o odbor informatiky. Študenti získajú prístup ku všetkým programom IBM, možnosť stáží, workshopov a spoluprácu s odborníkmi pre ich zaverečné práce
 

SFZ bude spolupracovať s PEVŠ

Prezident SFZ na stretnutí podpísal so zástupcami PEVŠ Memorandum o spolupráci
 

AKTIVITY

PEVŠ na stredných školách

Pedagógovia a doktorandi PEVŠ vám ponúkajú prednášky na témy, v ktorých sú odborníkmi. Prídu na vašu školu a pútavou formou odovzdajú študentom nadobudnuté poznatky a skúsenosti z oblastí práva, ekonómie a podnikania, psychológie, masmédií alebo informatiky
 

Like magazín pevš – najlepší vysokoškolský časopis na Slovensku

Like magazín pevš bol založený́ v roku 2011. Vznikol ako študentské́ médium, ktoré informuje o novinkách a ľuďoch na PEVŠ. Periodikum tvoria študenti všetkých fakúlt pod odborným dohľadom pedagógov Fakulty masmédií. Ponúka študentom prvotnú novinársku, grafickú, fotografickú, marketingovú a organizačnú prax
 

Rádio Like – rádio Paneurópskej vysokej školy

Rádio Like je zamerané hlavne pre ľudí na PEVŠ, ale na svoje si môže prísť každý mladý človek. Ponúkame zaujímavosti o našich študentoch, vyučujúcich a dianí na škole
 

Mediálne centrum PEVŠ

Mediálne centrum PEVŠ je moderne vybavené pracovisko, ktoré umožňuje kvalitné spracovania obrazu, zvuku, fotografie, grafiky a textu. V priestoroch po bývalej televízii LUNA na Nevädzovej ulici tak študenti i profesionálni pracovníci majú možnosť vytvoriť zaujímavé projekty v reálnom prostredí