9

9


Medziodborové štúdium – mám možnosť študovať súčasne študijné programy na dvoch fakultách za zvýhodnených finančných podmienok.