Fakulta práva

Praktické štúdium práva na reálnej pitve

Aplikácia teoretických poznatkov do praktického štúdia práva sa na Fakulte práva PEVŠ uplatňuje rôznymi spôsobmi. Klinické vzdelávanie z oblasti práva je dôležitou súčasťou študijného plánu

Študenti Fakulty práva PEVŠ dostali opäť možnosť zažiť reálnu pitvu so sprievodným vysvetlením MUDr. Norberta Moravanského, PhD., ktorého poznajú z prednášok z predmetu Súdne lekárstvo. V sprievode garantky zamerania Medicínske právo, JUDr. Andrei Erdősovej, PhD. navštívili Ústav súdneho lekárstva na Antolskej v Bratislave. Študenti napriek miestu, ktoré u mnohých vyvoláva rôzne obavy, mali z tejto exkurzie neopakovateľný zážitok, pretože odborne aj ľudsky bohatý výklad Dr. Moravanského je nielen obrazom  práce forenzných expertov, predovšetkým súdneho lekára, ale aj najvyšším prejavom úcty k ľudskému telu a životu vôbec.

<<< Späť