Fakulta práva

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Funkcia: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a vnútorný systém kvality

Pracovisko: Dekanát FP PEVŠ

Miestnosť 2.10
Tel: +421 2 4820 8855

E-mail: boris.balog@paneurouni.com