Fakulta ekonómie a podnikania

doc. Ing. Jiří Dědina, Csc.

Pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: jiri.dedina@vse.cz