Fakulta ekonómie a podnikania

doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.

Funkcia: Vedúci ústavu

Pracovisko: Ústav medzinárodného podnikania

Tel: +421 2 6820 3647

E-mail: ladislav.mura@paneurouni.com