Fakulta ekonómie a podnikania

PhDr. Miriama Čižmárová PhD.

Funkcia: Referentka pre doktorandské štúdium

Pracovisko: Oddelenie vedy a výskumu

Tel: +421 2 6820 3621

E-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com