Fakulta informatiky

Ing. Erik Chromý, PhD.

Funkcia: Docent

Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky

E-mail: erik.chromy@paneurouni.com


Vyučované predmety:

· Počítačové siete

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Vyučuje na FI PEVŠ a do roku 2019 pôsobil na FEI STU na Ústave telekomunikácií. Prednášal 2 predmety a bol vedúci cvičení. Je školiteľom viac ako 40 diplomantov.

 

VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

V rámci svojej vedeckej činnosti sa zaoberá problematikou systémov hromadnej obsluhy so zameraním na kontaktné centrá a riadením prístupu v IP sieťach. Zúčastnil sa na viacerých medzinárodných konferenciách a je autorom viac ako 100 publikácii (z toho 4 knižné publikácie). Je členom redakčnej rady vedeckého časopisu Advances in Electrical and Electronic Engineering a bol členom v programových výboroch viacerých vedeckých konferencií. Bol riešiteľom 11 výskumných projektov.

 

OCENENIA

· ocenenie best paper na konferencii KTTO 2014, Česká republika, Ostrava

· Cena Jozefa Murgaša za rok 2016 za publikovanie pôvodného teoretického príspevku k rozvoju elektronických komunikácií

 

RIEŠENÉ PROJEKTY

[1] Grant v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov – Modelovanie prevádzky v NGN sieťach. Slovenská technická univerzita, 1. jún 2012 – 31. január 2013. Zodpovedný riešiteľ

[2] Projekt VEGA 1/0106/11 – Analýza a návrh pokročilých optických prístupových sietí v konvergovanej infraštruktúre NGN využívajúcich pevné prenosové médiá pre podporu multimediálnych služieb. 2011 – 2013.

[3] Projekt VEGA – 1/0565/09 – Modelovanie prevádzkových parametrov v NGN telekomunikačných systémoch a sieťach. Katedra telekomunikácií, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Bratislava, 2009 – 2011.

[4] Projekt VEGA 1/3318/06 – Riadenie prevádzky v multislužbových telekomunikačných systémoch a sieťach, Katedra telekomunikácií, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Bratislava, 2006 – 2008.

[5] Projekt VEGA 1/0156/03 – Riadenie prevádzky v multislužbových telekomunikačných systémoch a sieťach, Katedra telekomunikácií, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Bratislava, 2003-2005.

[6] Projekt KEGA 007STU-4/2016 – Progresívne formy vzdelávania pre oblasť telekomunikačných multislužbových sietí, Ústav telekomunikácií, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Bratislava, 2016-2018. Zástupca vedúceho projektu

[7] Projekt AV – AV-015-Bar – Optimalizácia multimediálnej prevádzky v sieťach NGN, Katedra telekomunikácií, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Bratislava, 2007 – 2009.

[8] Projekt AV – 1002/2004 – Komunikačná infraštruktúra pre Informačnú spoločnosť – Next Generations Networks, Katedra telekomunikácií, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Bratislava, 2004 – 2006.

[9] Úloha výskumu a vývoja v rámci štátneho projektu Budovanie Informačnej Spoločnosti – 2003 SP 20 028 01 05: Konvergencia ICT sietí a služieb v komunikačnej infraštruktúre SR. Katedra telekomunikácií, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Bratislava, 2003-2005.

[10] Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II – ITMS 26240120029, Projekt Operačného programu Výskum a Vývoj 2008/4.1/02- SORO – 1.2.2010 – 31.1.2014.

[11] Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby – ITMS 26240120005, Projekt Operačného programu Výskum a Vývoj 2008/4.1/01- SORO – 1.5.2009 – 30.4.2011.

 

NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKÁCIE:

[1] Skunda, J., Baronak, I., Chromy, E.: Theoretical approach to optimization of home subscriber server in IP multimedia subsystem. In: Wireless personal communications. Vol. 110, Iss. 4 (2020), s. 1825-1837. ISSN 0929-6212 (2020: 1.671 – IF, Q4 – JCR Best Q, 0.302 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85074340976 ; CC: 000528671000001 ; DOI: 10.1007/s11277-019-06813-0.

[2] Kellovsky, M., Baronak, I., Kavacky, M., Chromy, E.: The Optimal Sizing of HSS Database in IMS. In: Wireless Personal Communications, SPRINGER, New York, 2016, ISSN: 0929-6212, DOI: 10.1007/s11277-016-3750-6. WoS, SCIE (IF v roku 2016: 0.951), SCOPUS (SJR v roku 2016: 0.313)

[3] Klucik, S., Chromy, E., Baronak, I.: Model to increase the number of output sates of a random variable using a histogram based PDF. In: Wireless Personal Communications, Volume 85, Issue 1 (2015), page 137-149, SPRINGER, New York, 2015, ISSN: 0929- 6212, DOI 10.1007/s11277-015-2731-5. WoS, SCIE (IF: 0.701), SCOPUS (SJR: 0.311)

[4] Petras, D., Baronak, I., and Chromy, E.: Presence service in IMS. In: The Scientific World Journal, Volume 2013 (2013), Article ID 606790, 8 pages, ISSN: 1537-744X (Online), http://dx.doi.org/10.1155/2013/606790. WoS, SCIE (IF: 1.219), SCOPUS (SJR: 0.465)