Fakulta masmédií

doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

Funkcia: Docentka, prodekanka pre vedu a výskum

Pracovisko: Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

č. dv. 223
Tel: +421 268 203 622

E-mail: sona.supekova@paneurouni.com