Fakulta masmédií

Mgr. art. Branislav Matis, ArtD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav dizajnu médií

Štvrtok 11.50 – 13.20
Tel: +421 2 6820 3682

E-mail: branislav.matis@paneurouni.com