Fakulta masmédií

Mgr. art. Branislav Matis, ArtD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav dizajnu médií

Konzultačné hodiny: pondelok 11:30 – 13:30 hod., č. d. 225
Tel: +421 2 6820 3682

E-mail: branislav.matis@paneurouni.com