Fakulta Masmédií

Mgr. art. Branislav Matis, ArtD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav dizajnu médií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Štvrtok: 14:20 – 15:55
Tel: +421 2 6820 3682

E-mail: branislav.matis@paneurouni.com